Projects

FREEDAM-PLUS - Valorificarea cunoștințelor privind îmbinările metalice rezistente la avarii

Proiectarea la robustețe a structurilor în cadre din oțel și compuse oțel-beton (FAILNOMORE)

Romanian - Belgian expertise in the ROBustness design of STeel frame STructures (ROBEST)

Linkuri demontabile hibride din oțel inoxidabil și oțel de înaltă rezistență (HYLINK)

Safety of buildings walls and claddings against accidental explosions (SAFE-WALL)

Advancing Re-centring eccentrically braced frames: New link typologies and Influence of reinforced concrete Slab (ARNIS)

Grinzi de oțel din elemente formate la rece asamblate cu tehnologii de sudare cu productivitate ridicată (WELLFORMED)

Experimental validation of the response of a full scale frame building subjected to blast load (FRAMEBLAST)

Implementarea în practica de proiectare anti-seismică din România a contravântuirilor cu flambaj împiedicat (IMSER)

Protecția seismică a structurilor cu sisteme de contravântuiri disipative echipate cu amortizoare cu fluid nano-micro magneto-reologic (SEMNAL-MRD)

Stabilitatea Cadrelor Metalice cu Elemente cu Secțiune Variabila: Influenta Imperfecțiunilor și a Legăturilor Laterale (PNCDI II project)

Structural conception and collapse control performance based design of multistory structures under accidental actions (CODEC project)

Structural assessment laboratory for large scale tests (INSTRUCT project)

High Strength Steel in Seismic Resistant Building Frames (HSS-SERF)