Programe de studii de licență

Domeniul de licenţă (cod) Program de studii/
specializare (cod)
Misiune și obiective
Description (English)
Competențe
Anii de studii
Plan de inv.
Inginerie civilă
(20.10.60)
    I-III
Construcţii civile industriale şi agricole
(20.10.60.10)
IV
Căi ferate, drumuri şi poduri
(20.10.60.20)
IV
Amenajări de construcţii hidrotehnice
(20.10.60.40)
IV
Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.60.60)
IV
Inginerie civilă (lb. engl.)
(20.10.80)
Inginerie civilă - In English
(20.10.60.80)
I-II
III-IV
Inginerie civilă (lb. germ.)
(20.10.80)
Inginerie civilă - In German
(20.10.60.80)
I-II
III-IV
Ingineria instalaţiilor
(20.10.70)
Instalaţii pentru construcţii
(20.10.70.10)
I-II
III-IV
Inginerie geodezică
(20.30.30)
Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) I-II
III, IV

Programe de studii de master

Domeniul de studii de masterat Denumirea programului de studii universitare de Master-Competente (Cod)
Misiune și obiective
Description (English)
Competențe
Anii de studii
Plan de inv.
Inginerie civila si instalatii Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
(Advanced design of steel and compozite structures)
(20.10.10)
I-II
Inginerie geodezica Cadastru si evaluarea bunurilor imobile
(20.30.20)
I-II
Inginerie civila si instalatii Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor
(20.10.10)
I-II
Inginerie civila si instalatii Infrastructuri pentru transporturi
(20.10.10)
I-II
Inginerie civila si instalatii Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia mediului
(20.10.10)
I-II
Inginerie civila si instalatii Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii
(20.10.10)
I-II
Inginerie civila si instalatii Optimizarea sistemelor hidrotehnice
(20.10.10)
I-II
Inginerie civila si instalatii Reabilitarea constructiilor
(20.10.10)
I-II