Programe de studii de licență

Domeniul de licenţă (cod) Program de studii/(Cod) An Plan
Inginerie civilă (20.10.60) Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
I‑IV
Căi ferate, drumuri şi poduri (20.10.60.20) I‑IV
Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
I‑IV
Construcții pentru sisteme de apă și canalizări
(20.10.60.60)
I‑IV
Inginerie civilă (lb. engleză) (20.10.60.80) I‑IV
Inginerie civilă (lb. germană) (20.10.60.80) I‑IV
Ingineria instalaţiilor (20.10.70) Instalaţii pentru construcţii (20.10.70.10) I‑IV
Inginerie geodezică (20.30.30) Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) I‑IV

Programe de studii de master

Domeniul de studii Program de studii/(Cod) An Plan
Inginerie civila si instalatii Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
(Advanced design of steel and compozite structures)
20.10.10
I, II
Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor
20.10.10
I, II
Infrastructuri pentru transporturi
20.10.10
I, II
Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia mediului
20.10.10
I, II
Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii
20.10.10
I, II
Optimizarea sistemelor hidrotehnice
20.10.10
I, II
Reabilitarea constructiilor
20.10.10
I, II
Inginerie geodezica Cadastru si evaluarea bunurilor imobile
20.30.20
I, II