Programare examene de diploma sesiunea iunie 2024

Examenul de diplomă constă în parcurgerea a două probe , după cum urmează:

  • proba 1: în formă orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate;
  • proba 2: de prezentare și susținere proiectului de diplomă.

Proba 1 se va susține oral, în fața comisiei de examen împreună cu proba 2. La proba 1, întrebările adresate candidaţilor vor fi distincte faţă de cele corespunzătoare probei 2.

Cererile pentru susținerea examenului de diplomă se depun la secretarii comisiilor.

Cerere inscriere examen finalizare studii

Cu incepere din sesiunea iunie 2022, lucrarile de diploma vor fi realizate in conformitate cu ghidul de mai jos, folosind documentul template. Nu uitati sa completati Declaratie de autenticitate.

Ghid elaborare si redactare lucrări

Template

Continut diploma CCI - CCIA ICE ICG

Continut diploma CCTFC - CFDP

Continut diploma CMMC - CCIA ICE ICG

Pentru programul de studii inginerie civila in limba engleza (ICE):

Guide for preparing and drafting thesis paper

Template - EN

Authenticity of the thesis paper statement

Mai multe informații sunt disponibile aici.