Examenul de diplomă constă în parcurgerea a două probe , după cum urmează:

  • proba 1: în formă orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate;
  • proba 2: de prezentare și susținere proiectului de diplomă.

Proba 1 se va susține oral, în fața comisiei de examen împreună cu proba 2. La proba 1, întrebările adresate candidaţilor vor fi distincte faţă de cele corespunzătoare probei 2.

Examen de diploma sesiunea iulie 2020 Cerere_inscriere_examen_finalizare_studii 2020 Reguli desfasurare examen fata in fata Declaratie pe propria raspundere SARS-COV

Mai multe informații sunt disponibile în

Regulament examene licenta diploma disertatie