Centrul de cercetare Reabilitarea Construcțiilor se ocupă cu:

  • Studiul proprietăților și introducerea de materiale noi în construcții
  • Contribuții la calculul și alcătuirea structurilor de beton armat, beton precomprimat și a structurilor compuse din beton armat cu armătură rigidă, pentru clădiri amplasate în zone seismice
  • Soluții noi pentru reabilitarea structurală, arhitecturală, higrotermică și acustică a clădirilor cu structura de zidărie
  • Cercetări privind comportarea structurilor de zidărie în soluție zidărie armată
  • Structuri compuse oțel beton, structuri de lemn, structuri de zidărie
  • Consolidări structurale cu materiale avansate (FRP, TRM, FRC)
  • Monitorizare și măsurători privind performanța energetică a clădirilor, modelarea energetică a clădirilor, procedee de eficientizare energetică, clădiri eficiente energetic și clădiri nZEB
  • Securitatea la incendiu a clădirilor și asigurarea protecției utilizatorilor clădirilor
  • Conceptul BIM de proiectare și execuție
  • Încercări pe materiale în construcții și urmărirea în timp a construcțiilor