Centrul de cercetare Reabilitarea Construcțiilor se ocupă cu:

  • Studiul proprietăților și introducerea de materiale noi în construcții
  • Contribuții la calculul și alcătuirea structurilor de beton armat, beton precomprimat și a structurilor compuse din beton armat cu armătură rigidă, pentru clădiri amplasate în zone seismice
  • Soluții noi pentru reabilitarea structurală, arhitecturală, higrotermică și acustică a clădirilor cu structura de zidărie
  • Cercetări privind comportarea structurilor de zidărie în soluție zidărie armată