Scurt istoric al Departamentului

Istoricul actualului Departament C.C.I. este strâns legat de istoricul Facultății de Construcții Timișoara (înființată în 1941) în cadrul căreia a fost înființată în anul 1948 secția de „Construcții Civile și Industriale și Construcții Hidrotehnice”.

În același an (1948) a luat ființă „Catedra de Construcții Civile” - condusă de Prof. Arh. Victor Vlad, iar în anul 1954 s-a înființat „Catedra de Beton Armat” - condusă de Prof. Ing. Constantin Avram (întemeietorul Școlii de beton armat și a Laboratorului de cercetare în domeniul betonului din Timișoara).

Din unirea celor două catedre, în anul 1961 s-a format Catedra de Beton Armat și Clădiri, condusă fără întrerupere până în anul 1975 de Prof. Ing. Constantin Avram (M.C. al Academiei Române din anul 1963 și membru a numeroase organisme științifice naționale și internaționale, între care: RILEM, FIP, AIPC, CEB, Comission Mixte AIPC-CECM-FIP, Constructions mixtes acien-beton, Council of Tall Buildings and Urban Habitat, Association Francaise du Beton, CNIT - Consiliul Naţional al Inginerilor și Tehnicienilor din România, CNST și președinte al Comisiei Naționale pentru Beton).

În perioada 1975-2004, catedra a fost condusă de șefii de catedră: Prof. Dr. Doc. Ing. Ioan Filimon, Prof. Dr. Ing. Afion Mihăescu, Conf. Dr. Ing. Attila Földváry, Prof. Dr. Ing. Dan Tudor, Prof. Dr. Ing. Ioan Furdui și Prof. Dr. Ing. Alexandru Toma.

Catedra s-a transformat ulterior în „Catedra de Construcții Civile, Industriale și Agricole”, iar din anul 2004 a devenit „Departamentul CCIA”, condus de directorul de departament Prof. Dr. ing. Valeriu Stoian.

În anul 2011, Catedra de Instalații în construcții se unește cu departamentul CCIA, sub denumirea actuală de Departament Construcții Civile și Instalații (C.C.I.) condus până în 2016 de Prof. Dr. ing. Valeriu Stoian.

În prezent departamentul CCI are 22 de cadre didactice titulare (2 Prof., 7 Conf., 10 Ș.l., 3 As.), 13 cadre didactice asociate, 7 conducători de doctorat în domeniul de Construcții Civile și Instalații, directorul de departament fiind Conf. Dr. Ing. Sorin Dan.