1. Prezentare

Centrul de cercetare ICT și-a propus ca misiune, încă de la înființare în 2001, promovarea tehnicilor și investigarea soluțiilor constructive noi în probleme specifice de inginerie geotehnică, căi de comunicație terestră și măsurători topo-geodezice.

Membrii fondatori, Prof.dr.ing Virgil HAIDA și Prof.dr.ing. Marin MARIN și colegii acestora, au diversificat astfel activitățile clasice specifice departamentului CCTFC atât prin contracte de cercetare, servicii de cercetare, expertizare, consultanță tehnică, cât și prin formarea și instruirea specialiștilor cu înaltă calificare, inclusiv prin conducerea studiilor de doctorat și master.

În urma acestei activități, centrul de cercetare ICT se bazează astăzi pe o echipă multidisciplinară, bine consolidată, care poate oferi soluții la probleme specifice de inginerie geotehnică, drumuri și căi ferate, poduri, respectiv măsurători moderne topografice sau geodezice. Gradul ridicat de cercetare avansată pe care îl oferă centrul de cercetare ICT este demonstrat atât de granturile câștigate la nivel național cât și de contractele încheiate cu agenții economici.

Laboratorul de Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre a fost autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții ca laborator de gradul I în anul 2001 și reautorizat în anii 2006, 2010, 2014 (aut. nr. 2872/2014) cu reînnoire în anul 2018.

2. Structură și echipe de cercetare

Centrul de cercetare ICT este structurat pe trei domenii principale de cercetare: (i) Drumuri și căi ferate (ii) Geotehnică și fundații, respectiv (iii) Măsurători terestre și cadastru, domenii care acoperă misiunea declarată a centrului.

Echipele de cercetare pe domenii sunt adecvate activităților de cercetare, incluzând personal calificat, cercetători și doctoranzi precum și specialişti cu activitate de cercetare recunoscută.

Drumuri și căi ferate

 • Prof. Florin BELC
 • Conf. Alexandru HERMAN
 • Conf. Ciprian COSTESCU
 • Ş.l. Paul MARC
 • Drd. Andrei FORTON
 • Drd. Alin BUZURIU
 • Drd. Ligia Anda BELC
 • Tehn. Adrian BOLOG

Geotehnică și Fundații

 • Prof. Adrian CIUTINA
 • Ș.l. Monica MIREA
 • Ş.l. Alexandra CIOPEC
 • Ș.l. Cristina VOICU
 • Ş.l.. Luiza ROMAN
 • Ş.l. Octavian ROMAN
 • Tehn. Ana Baicu

Măsurători terestre și cadastru

 • Prof. Carmen GRECEA
 • Prof. Ion Sorin HERBAN
 • Conf. Cosmin Constantin MUŞAT
 • Ş.l. Viorica DAVID
 • Ş.l. Alina Corina BĂLĂ
 • Ş.l. Floarea Maria BREBU
 • Ș.l. Clara – Beatrice VÎLCEANU
 • Ș.l. Iacob NEMEȘ
 • As. Maria Roberta GRIDAN
 • As. Anca-Maria MOSCOVICI
 • Drd. Adrian ALIONESCU

3. Direcții principale de cercetare

Încă de la înființarea centrului, echipele de cercetare ICT au răspuns solicitărilor mediului economic și au propus granturi de cercetare specifice, deschizând astfel direcții de cercetare, unele impunându-se în timp ca direcții principale.

Drumuri și căi ferate

 • realizarea și proiectarea structurilor de rezistență performante pentru drumuri;
 • îmbunătățirea stării de viabilitate a drumurilor;
 • tehnologii “la rece” pentru construcția și întreținerea drumurilor;
 • calea fără joante;
 • geometria liniilor de cale ferată pentru viteze mari;
 • metode de reciclare a structurilor rutiere.

Geotehnică și Fundații

 • tehnici de vibrare în domeniul fundațiilor;
 • îmbunătățirea terenurilor slabe de fundare prin ștanțare;
 • sisteme eficiente de fundare pentru diferite construcții în zone seismice;
 • investigarea terenurilor de fundare în laborator și la fața locului;
 • soluții de protecție și izolare a construcțiilor împotriva vibrațiilor transmise prin terenul de fundare;
 • lucrări geotehnice și de fundații cu tehnologii bazate pe tehnica vibrării, foraje orizontale;
 • asigurarea stabilității taluzurilor și versanților;
 • influența încărcărilor dinamice asupra fundațiilor.

Măsurători terestre și cadastru

 • crearea modelelor 3D ale obiectelor de patrimoniu prin fotogrammetrie digitală;
 • dezvoltarea tehnologiilor de monitorizare a spațiilor verzi urbane prin teledetecție;
 • platforme e-Learning și OER utilizate în domeniul geodeziei.

4. Baza materială ICT

Aparatura de laborator și resursele informatice ale laboratorului ICT sunt calibrate pentru a răspunde cercetărilor abordate, prin echipamente clasice și moderne.

Aparatură:

 • Stand de încercări asupra mixturilor asfaltice: legi de oboseală, fluaj, modul de elasticitate;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor lianţilor bituminoşi: penetraţie, punct de înmuiere inel şi bilă, ductilitate, punct de rupere Frass, adezivitate, susceptibilitate la temperaturi înalte RTFOT, reologie DSR şi BBR;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice: prese hidraulice, presă Marshall, aparat pentru determinarea absorbţiei de apă, centrifugă pentru extracţia bitumului, aparat Soxhlet, compactor cu role, ciocan Marshall, malaxor, aparat tăiere probe asfalt, carotieră, asfaltanalizator, presă giratorie, etuvă ventilaţie forţată, echipament pentru determinarea proprietăților termice; Echipament testare probe trapezoidale din mixtură asfaltică;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale agregatelor naturale: aparat Los Angeles, aparat microDeval, dispozitive pentru tăierea şi pregătirea probelor, echipamente pentru determinarea echivalentului de nisip, formei granulelor, părţilor levigabile, aparat de cernere;
 • Sistemul de testare la vibrații: Masa vibrantă, shaker, sistem de măsurare, monitorizare și diagnoză, EXPERT VIBRO -  DELPHIN TECHNOLOGY;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor de compactare ale pământurilor;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale pământurilor (Edometru, 3 buc. și CYBER-PLUS EVOLUTION cu 8 CANALE “Extensibil pana la 16 canale”, aparat de forfecare directă cu sistem de achiziție date încorporat, 3 buc., aparat triaxial etc.;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor fizice ale pământurilor;
 • Aparatură pentru determinarea granulozității și permeabilității pământurilor: etuve, balanțe, baterii de site, permeametru cu nivel constant, permeametru cu nivel variabil;
 • Aparatură pentru încercarea terenului de fundare la faţa locului: penetrometru dinamic, plăci de încărcare, dispozitive pentru măsurare deformații etc.
 • Sistem GPS Leica SR 20
 • Stație totală pt. măsurători; Stație totală TC 805 ST
 • Teodolit electronic
 • Software cartografie digitala; Software an.viz.gest.nori de pct. 3D
 • Sistem GPS-TPS aut.+Software+niv.dig.cu echip.
 • Echipament de scanare terestra 3D
 • Stație totala REC ELTA
 • Nivele: NI 025  cu stativ; 007; 004; NI 1007; NI 025; NI 030;
 • Sisteme THEO 010; 010A; 020; 030; 080; DALTA 010A; Freidenger
 • Tahimetru REDTA 002

Soft de specialitate:

 • Optimizarea gestiunii rețelelor rutiere - Soft PTV VISION VISUM pentru macrosimulare, soft PTV Vision VISSIM pentru microsimulare;
 • ProfiSignal
 • DIANA TNO
 • OedoLab Reports / ShearLab Reports
 • Toposys 5.6
 • Mapsys 7.5
 • Autodesk Civil Design / Autodesk Survey / Autodesk Mapguide
 • LeicaGeoOffice Tools / LeicaGeoOffice Combined
 • ERDAS Imaging 9.1
 • AGISOFT Photoscan
 • CalibSCAN
 • VeCAD
 • GNSS Planning

Contracte și proiecte de cercetare recente

Expertiză tehnică DN 18, Baia Mare – Sighetu Marmatiei, Partea B, km 15 + 000 – 38 + 104 şi Partea E, km 52 + 202 – 62 + 234

Contractul prevede elaborarea şi predarea raportului de expertiză tehnică, inclusiv investigaţii de teren, consultanţă tehnică, profiluri transversale tip şi toate documentele necesare; implică susţinerea raportului de expertiză tehnică în faţa Comitetului tehnico-economic al beneficiarului.

Investigaţii de laborator şi de teren referitoare la terenul benzii de siguranţă (Rwy Strip) şi a zonei de siguranţă aparţinând pistei de decolare/aterizare (Resa)

Raportul de cercetare cuprinde studierea caracteristicilor terenului pistei prin încercări de laborator şi de teren. Au fost determinate următoarele caracteristici pentru terenul de fundare: granulozitatea, indicele de plasticitate, indicele de consistenţă; stratificația terenului pistei prin foraje şi sondări geotehnice, capacitatea portantă a terenului prin penetrare dinamică uşoară (PDU) şi indicele Californian Bearing Ration (CBR). Valoarea parametrului de rezistenţă (CBR) al pământului trebuie să se afle între 15 şi 20 %. În cazul unor valori necorespunzătoare, raportul de cercetare oferă soluţii tehnice pentru obţinerea performanţelor cerute referitoare la capacitatea portantă necesară, și anume: stabilizarea cu lianţi hidraulici speciali sau stabilizarea mecanică.

Studii tehnice şi geotehnice pentru lucrări de reabilitare pe DN 76, Ionești – Vârfurile, km 55+425 – 69+350. Expertiză tehnică asupra suprastructurii rutiere

Cercetările au ca scop evaluarea lucrărilor realizate, pornind de la documentaţia de şantier întocmită în timpul construcţiei, şi propunerea de soluţii tehnice ce pot fi aplicate pentru finalizarea lucrărilor. Tema cercetării necesită evidenţierea condiţiilor tehnice existente privind structura rutieră şi propunerea unor soluţii alternative viabile pentru continuarea reabilitării, asigurându-se performanţele calitative şi sporirea ritmului de lucru.

Expertiză tehnică: Modernizarea străzilor, crearea pistelor de biciclete în oraşul Jimbolia, județul Timiș

Cercetarea a presupus examinarea lucrărilor realizate pe străzile şi pistele de bicicletă în oraşul Jimbolia, din punct de vedere al conformităţii caracteristicilor tehnice şi al materialelor cu specificaţiile cuprinse în documentaţia tehnică pe baza căreia au fost executate lucrările.

Neconformităţile prezentate în detaliu în procesul-verbal de recepţie redactat la încheierea lucrărilor au fost verificate pe baza caracteristicilor de proiectare stipulate în proiect. Au fost propuse soluții tehnice pentru remedierea situației actuale și definitivarea lucrărilor.

Expertiză tehnică: Străzi în oraşul Reşiţa

Contractul are ca scop verificarea lucrărilor realizate pe străzile cuprinse în raportul de expertiză, din punctul de vedere al conformităţii caracteristicilor tehnice şi al calităţii materialelor utilizate cu specificaţiile documentaţiei tehnice pe baza căreia au fost realizate lucrările respective, respectiv formularea unor propuneri în urma concluziilor formulate.

Tehnologie integrată de preparare a mixturilor asfaltice compozite ecologice cu adaos de compuşi obţinuţi prin prelucrarea deşeurilor industriale, pentru realizarea de structuri rutiere performante (Ecoasfalt)

Scopul cercetării a fost obținerea de tehnologii integrate de preparare a mixturilor asfaltice compozite ecologice (MAEC), cu adaos de compuşi obţinuţi din prelucrarea deşeurilor industriale, în vederea realizării de straturi rutiere.

Documentaţie tehnico-economică referitoare la măsurile de reabilitare a terasamentului “Prag 09 – Aeroportul Internaţional Sibiu”

Extinderea pistei aeroportuare, în cadrul lucrărilor de modernizare şi extindere a Aeroportului Internaţional Sibiu, a necesitat realizarea unui terasament cu înălţimea de 28 m în direcţia vest. În august 2010, în capătul de vest al pistei, s-a produs o prăbuşire a terasamentului prin căderea unei mase de pământ pe o adâncime de aproximativ 10 m în axa pistei şi aproximativ 3-4 m în marginile terasamentului. Dimensiunea zonei prăbuşite este de aproximativ 250 m lungime şi 100 m lăţime. Prăbuşirea terasamentului din partea de vest a Aeroportului Internaţional Sibiu a reprezentat un fenomen complex, cu concursul a numeroşi factori, inclusiv terenul de fundare, profilul terasamentului, materialul de umplutură utilizat la realizarea terasamentului, defecte de colectare şi drenare a apelor de suprafaţă, defecţiuni ale sistemului de drenare.

Studii privind stabilitatea viaductului Valea Mică – Centura Caransebeș

Cercetarea desfășurată cuprinde metode şi modele de urmărire complexe utilizate la o structură rutieră din ţară noastră executată cu o tehnologie inovatoare, respectiv pământ armat, care a suferit deplasări, deformații liniare şi unghiulare aflate la limita deformațiilor admise pentru acest gen de construcție. Viaductul monitorizat a fost realizat prin tehnologia Freyssisol care presupune, în cazul dat, două ziduri paralele din elemente prefabricate de beton armat, fixate între ele cu armătură în terasament, armătură sintetică din fibre de poliester. Montarea armăturii şi a panourilor zidului se face progresiv, pe măsura realizării umpluturii interioare. Armătura are atât rolul de susținere a panourilor zidului de sprijin cât şi de ranforsare a terasamentului de pământ dintre pereții de sprijin. În urma investigațiilor de teren au fost propuse soluții de remediere a situației constatate și de urmărire a comportării în timp a lucrărilor finalizate.

Expertiză Tehnică: Hală TMD Friction şi Clădire Administrativă

Obiectul contractului a constat în urmărirea deplasărilor şi a elementelor structurii de rezistenţă a halei şi clădirii administrative pentru obiectivul TMD FRICTION situat în municipiul Caransebeş. Ca metodologie generală de lucru a fost folosită metoda nivelmentului geometric de înaltă precizie deoarece asigură precizia cea mai mare la măsurarea deplasărilor verticale ale construcţiilor, fiind utilizată atât la încercarea experimentală a unor construcţii pe modele sau la scară naturală, precum şi la urmărirea comportării în timp, şi în faza de exploatare.

Urmărirea comportării în timp a terasamentelor la pasajele:

 • Sebeş, km 4+725 – culeea A2 (C2),
 • Potoc, km 5+512 – culeea A1(C1) și A2(C2),
 • Valea Mare, km 7+107 – culeea A1(C1) și A2(C2)
 • Valea mică, km 7+375 – pasaj din pământ armat de pe centura Caransebeș - 2014 – 2015

Măsurătorile topografice au avut drept scop determinarea valorilor absolute ale deplasărilor atât la nivelul căii de rulare cât și la nivelul elementelor de infrastructură, fiind folosite metodele nivelmentului geometric de înaltă precizie şi ale nivelmentului trigonometric de precizie cu respectările prevederilor din STAS 2745/90 şi STAS 3300/2-85.

Datele campaniilor de măsurători: 20-25 octombrie 2014; 5-16 ianuarie 2015; 14-20 martie; 15-20 iunie; 23 septembrie-4 octombrie.

Elementele măsurate în teren au fost supuse unor procese de prelucrare şi compensare.

Dezvoltarea tehnologiilor de monitorizare a spaţiilor verzi urbane prin teledetecție. Studiu comparativ Timişoara - Romania și Beijing - China

Astăzi, populația urbană de pe întreg globul pământesc depășește 50 %, iar potrivit ultimelor studii mai mult de 60 % din totalul populației (4,9 miliarde de persoane) va trai în zone urbane până în anul 2030. Cu o astfel de dezvoltare, orașul suferă o serie de transformări și probleme care țin de: poluarea aerului, poluare cu materiale solide, reducerea considerabilă a spațiilor verzi în acord cu creșterea spațiilor gri, deteriorarea calității apei și a mediului înconjurător.

Acesta este contextul în care Universitatea Politehnica Timișoara a demarat un proiect de cercetare cu tema ”Dezvoltarea Tehnologiilor de Monitorizare a Spaţiilor Verzi Urbane prin Teledetecţie. Studiu Comparativ Timişoara – România și Beijing – China”, în parteneriat cu The Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI), ce funcționează în cadrul Chinese Academy of Sciences (CAS). RADI este cel mai mare institut de cercetare în domeniu și are ca obiective imediate cercetarea asupra modelării și evaluării spațiilor verzi urbane.

Managementul deșeurilor – Strategii de adaptare la schimbările climatice (Waste – Clim – Adapt)