Programare examene de diploma sesiunea iunie 2023

In conformitate cu articolele 14-15 din "Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului de invatamant la ciclul de studii master din UPT - Anexa HS/16.04.2020", in vederea sustinerii examenului de dizertație şi a obținerii notei maxime, studentul masterand trebuie să prezinte coordonatorului sinteza materialelor rezultate în urma efectuării stagiului de practică, sub forma unei lucrări, iar aceasta va constitui o anexă a lucrării de disertație. Neindeplinirea acestei cerințe va diminua nota finală obținută la disertație cu minim 1 punct si maxim 2 puncte.

Modelul pentru redactarea acestei lucrări este:

Instructiuni de editare lucrare

Cu incepere din sesiunea iunie 2022, lucrarile de disertatie vor fi realizate in conformitate cu ghidul de mai jos, folosind documentul template. Nu uitati sa completati Declaratie de autenticitate.

Ghid elaborare si redactare lucrări

Template

Declaratie de autenticitate UPT 2023

Authenticity of the thesis paper statement

Pentru programul de studii Master ADS:

Guide for preparing and drafting thesis paper

Template - EN

Mai multe informații sunt disponibile aici.