Istoricul domeniului de Hidrotehnica este strans legat de istoricul facultatii de Constructii in cadrul careia a fost infiintata in anul 1948 sectia de Constructii Hidrotehnice. In anul 1952 ia fiinta Catedra de Hidrotehnica care va avea ca si sectie suplimentara Alimentari cu Apa iar in anul 1962 Hidrotehnica Agricola, devenita in anul 1969 sectia de Imbunatatiri Funciare. In anul 1990 Catedra de Constructii Hidrotehnice si Imbunatatiri Funciare se desprinde din Facultatea de Constructii si devine Facultatea de Hidrotehnica, in cadrul Universitatii Tehnice din Timisoara, avand trei catedre: Constructii Hidrotehnice, Hidraulica si Ingineria mediului si Imbunatatiri Funciare. Specializarile gestionate de Facultatea de Hidrotehnica au fost:

  • Amenajari pentru Protectia Apei si Solului (APAS, cu durata de 5 ani intre 1994-2004)
  • Lucrari Hidrotehnice (LH, colegiu cu durata de 3 ani intre 1996-2007)
  • Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice (ISBE cu durata de 5 ani, intre 2004-2005) care de fapt avea bazele intr-o specializare numita Ingineria Mediului (IM cu durata de 5 ani intre 1992-2003).Incepand cu anul 1996 s-a trecut la organizarea de studii aprofundate in prima faza si apoi studii de Master cu durata de doi ani dupa cum urmeaza:
  • Optimizarea Sistemelor Hidrotehnice (OSH)
  • Optimizarea si Exploatarea Sistemelor de Ingineria Sanitara si Protectia Mediului (OESISPM)
  • Inginerie Rurala si Reabilitare Durabila (IRRD).

In anul 2011Facultatea de Hidrotehnica revine in cadrul facultatii de Constructii ca si Departamentul de Hidrotehnica. In cadrul departamentului sunt dezvoltate programe de studiu dupa sistemul Bologna in domeniul Ingineriei Civile cu specializarile:

  • Amenajari si Constructii Hidrotehnice (ACH)
  • Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala (IFDR)
  • Inginerie Sanitara si Protectia Mediului (ISPM).

In anul 2008 a fost organizat simpozionul aniversar 60 DE ANI DE INVATAMANT  HIDROTEHNIC  LA TIMISOARA care s-a bucurat de o masiva participare interna si internationala a specialistilor din domeniu. Doi ani mai tarziu, in 2010, a fost organizat simpozionul  INGINERIA HIDROTEHNICĂ IN TEORIE ȘI PRACTICĂ cu prilejul a 20 DE ANI DE LA INFIINȚAREA FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ.

Incepand cu anul 2007 au loc investitii masive in infrastructura prin dotarea laboratoarelor cu aparatura cat si a spatiilor de pregatire teoretica prin dotarea acestora cu facilitati moderne de pregatire.

Incepand cu anul 2005 in cadrul Hidrotehnicii au fost organizate cursuri postuniversitare cu tematici in domeniul Ingineriei Hidrotehnice: Managementul integrat al apei, Dezvoltarea  durabila a resurselor de apa.

In anul 2006 a fost organizata Conferinta internationala "Prevenirea si lupta impotriva dezastrelor hidrologice" sub auspiciile International Association of Hydrological Sciences. Conferinta a fost organizata de: Comitetul National IHP-UNESCO, Facultatea de Hidrotehnica si Apele Romane Banat in colaborare cu World Association of Soil & Water Conservation. Lucrarile conferintei au post publicate in volumul conferintei.

Urmați această legătură, pentru a accesa pagina proiectului Leonardo Da Vinci, Transfer de Inovație "Dezvoltarea de centre de excelență pentru învățare continuă, prin implicarea specialiștilor și factorilor de decizie în gestionarea riscului la inundații, utilizând instrumente hidroinformatice avansate"

Cladirea Regatta - poza document(1952)
Cladirea departamentului reabilitata
Laboratorul de Hidraulica
Laboratorul de alimentari cu apa
Laboratorul de topografie
Laboratorul de microbiologie
Instalatie de canalizare vacuumata
Stand de incercari hidraulice Hawle
Simpozionul aniversar 60 DE ANI DE INVATAMANT HIDROTEHNIC LA TIMISOARA