Platforma integrată de cercetare – dezvoltare pentru comportarea construcțiilor la acțiuni extreme

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Platforma integrată de cercetare-dezvoltare pentru comportarea construcțiilor la acțiuni extreme ACTEX

ID / cod SMIS - CSNR: 1827 / 48741

Contract de finanțare nr.: 662/8.08.2014

Programul Operațional Sectorial - Creșterea Competitivității Economice

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare

Operațiunea: 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD

Competiția POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1

Numele Beneficiarului: Universitatea Politehnica Timișoara

Adresa: Loc. Timișoara, Piața Victoriei, Nr. 2, Jud. Timiș

Director de proiect: Prof. Dr. Ing. Dan DUBINĂ
Tel. +40-256-403920, Fax. +40-256-403917, e-mail: dan.dubina@upt.ro

Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate): Regiunea V Vest, Județul Timiș, Loc. Timișoara

Obiectivul proiectului

Obiectivul cadru al proiectului constă în dezvoltarea capacității de cercetare a departamentelor din componența Facultății de Construcții a Universității Politehnica Timișoara, prin creșterea performanțelor și capabilităților laboratoarelor și integrarea acestora într-o platformă multidisciplinară circumscrisă direcțiilor tematice privind comportarea construcțiilor supuse la acțiuni extreme: hazard natural – cutremur si efecte ale schimbărilor climatice, respectiv acțiuni generate de natura umană – explozii, incendii, erori de execuție/ exploatare, etc.

Proiectul este implementat de Universitatea Politehnica Timișoara, cu sediul în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 2.

Valoarea totală a proiectului care se derulează in perioada august 2014 – decembrie 2015 este de 21.000.000 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 21.000.000 lei. Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației Naționale, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Axa 2, Operațiunea 2.2.1.

Realizarea proiectului va contribui la obiectivele axei prioritare 2 a POS CCE (Competitivitate prin cercetare , dezvoltare tehnologică și inovare), în particular la obiectivele operațiunii 2.2.1 (dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD) prin:

 • realizarea unei baze de cercetare multidisciplinare, capabile să satisfacă cerințe CD diverse cu impact direct în mediul economic, sau venind dinspre mediul economic;
 • lărgirea bazei de cunoaștere în cadrul unor tematici prioritare ale sectorului de construcții;
 • perfecționarea resursei umane cu precădere a doctoranzilor, postoctoranzilor și cadrelor didactice tinere;
 • intensificarea participării la circuitul CD în cadrul unor colaborări și proiecte de anvergură de nivel național și internațional;
 • activități de transfer tehnologic, inclusiv de suport și promovare a soluțiilor inovative adresate mediului economic.

Activitati principale

Platforma de cercetare integrează cele patru departamente afiliate Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara: CMMC (Construcții Metalice si Mecanica Construcțiilor), CCTFC (Căi de Comunicații Terestre, Fundații și Cadastru), CCI (Construcții Civile si Instalații) și HIDRO (Hidrotehnică).

In cadrul acestor departamente se dorește, pe de o parte, modernizarea laboratoarelor prin completarea echipamentelor/ standurilor/ sistemelor existente, iar pe de altă parte realizarea de laboratoare noi, prin achiziția de echipamente/ standuri/ sisteme, în scopul realizării obiectivelor proiectului.

În cadrul Departamentului CMMC, se dotează următoarele laboratoare:

 • Laborator pentru studiul proprietăților materialelor;
 • Laborator pentru testarea structurilor și subansamblelor la acțiuni statice și dinamice, la temperatura ambientală și la temperaturi joase/ridicate;
 • Laborator pentru analiza numerică avansată a structurilor (laborator nou).

În cadrul Departamentului CCTFC, se dotează următoarele laboratoare:

 • Laboratorul de geomatică;
 • Laborator pentru testarea și evaluarea calității materialelor pentru îmbrăcăminți rutiere;
 • Laborator pentru testarea și evaluarea parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare;
 • Laborator pentru modelarea macroscopică a traficului rutier și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

În cadrul Departamentului CCI, se dotează următoarele laboratoare:

 • Laborator pentru testarea și evaluarea proprietăților fizico-mecanice și a comportării materialelor, componentelor și subansamblelor structurale, sub acțiunea efectelor climatice extreme;
 • Laborator pentru analiza numerică avansată a structurilor din zidărie, beton, materiale compozite și lemn, sub acțiunea efectelor climatice și a hazardului natural și indus.

În cadrul Departamentului HIDRO, se dotează următoarele laboratoare:

 • Laborator pentru evaluarea și monitorizarea calității mediului (apă, aer, sol), în condiții de exploatare și sub efectul schimbărilor climatice;
 • Laborator numeric pentru modelarea, evaluarea și optimizarea exploatării resurselor de apă, în medii naturale și amenajate.

Cele patru departamente se conectează la nivelul Facultății de Construcții cu un sistem cluster HPC cu sistem de stocare.

Achiziții pentru laboratoarele modernizate/ noi din cadrul Departamentului CMMC

Laborator pentru studiul proprietăților materialelor

 • Microscop optic metalografic cu accesorii si masina de șlefuit si polisare
 • Sistem de prindere pentru probe de temperatura ridicata si extensometru cu contact
 • Extinderea facilitații de testare existenta cu o masa vibranta uniaxiala 1.5x1.5m, actuatori cvasi-statici si dinamici, sistem electronic de control si sursa de putere hidraulica
 • Cilindru de forta hidraulic (static) de mare capacitate
 • Echipament pentru tratament termic
 • Set fălci de prindere epruvete plate compatibile presa Instron 1000kN
 • Sistem de achiziție date pentru studiul vibrațiilor
 • Stație de achiziție dinamica
 • Sistem de achiziție video stereo de înalta rezoluție
 • Masina de insurubat si pretensionat suruburi
 • Dotari de uz gospodaresc – panouri radiante

Laborator pentru analiza numerică avansată a structurilor (laborator nou)

 • Echipamente IT - stații grafice, monitoare, imprimanta multifuncționala, surse neintreruptibile
 • Dotari de uz gospodaresc – Aer conditionat
 • Mobilier de laborator – mese de lucru calculator, scaune, dulapuri
 • Soft ASI Extreme loading for structures ELS
 • Soft ABAQUS CAE

Achiziții pentru laboratoarele modernizate din cadrul Departamentului CCTFC

Laboratorul de geomatică

 • Sistem de monitorizare si determinare a deformațiilor si deplasărilor construcțiilor și a terenurilor
 • Echipament de scanare terestră 3D
 • Software de analiză, vizualizare și gestionare nori de puncte 3D pentru construcții și arhitectură

Laborator pentru testarea și evaluarea calității materialelor pentru îmbrăcăminți rutiere

 • Etuva ventilație forțată
 • Mașina Micro-Deval
 • Asphaltanalizator
 • Nisa exhaustata
 • Baie de apa digitala
 • Malaxor pentru mixturi
 • Compactor cu role
 • Presa giratorie
 • Mașina pentru tăierea probelor in laborator
 • Exicator cu vid
 • Balanta analitica
 • Cadru pentru cântăriri hidrostatice, Termobalanta
 • Aparat inel si bila automatizat
 • Ductilometru cu baie de apa încălzită
 • Aparat pentru determinarea adezivității bitumului
 • Reometru forfecare dinamic
 • Reometru de încovoiere BPR
 • Echipament testare probe trapezoidale din mixtura asfaltica
 • Ornometru cu doua brațe
 • Cooper CRT PRESTRI
 • Cooper CRT ITSMFAT
 • Echipament pentru determinarea proprietăților termice
 • Mașina de carotat

Laborator pentru modelarea macroscopică a traficului rutier și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

 • Echipamente IT – laptop, stații de lucru PC, imprimanta multifunctionala
 • Software PTV Vision

Laborator pentru testarea și evaluarea parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare

 • Sistem mobil pentru generare vibratii si determinarea parametrilor geotehnici in conditii statice si dinamice
 • Aparat de forfecare automat
 • Edometru stand cu trei echipamente si sistem automat de achiziție si prelucrare date
 • Aparat CBR automat cu soft si accesorii
 • Aparat PROCTOR automat

Achiziții pentru laboratoarele modernizate din cadrul Departamentului CCI

Laborator pentru testarea și evaluarea proprietăților fizico-mecanice și a comportării materialelor, componentelor și subansamblelor structurale, sub acțiunea efectelor climatice extreme

 • Echipament de scanare in profunzime cu ultrasunete + accesorii
 • Camera climatica
 • Echipament pentru determinarea conductivității termice
 • Camere pentru teste de rezistenta materialelor la cicluri de coroziune
 • Stație pentru expunerea accelerata la condiții de mediu
 • Camera cu expunere la spectru solar
 • Betonoscop ultrasonic combinat cu sclerometru digital
 • Tester impermeabilitate elemente din beton
 • Analizor coroziune

Laborator pentru analiza numerică avansată a structurilor din zidărie, beton, materiale compozite și lemn, sub acțiunea efectelor climatice și a hazardului natural și indus

 • Pachete soft RoofCon si TrussCon

Achiziții pentru laboratoarele modernizate din cadrul Departamentului HIDRO

Laborator pentru evaluarea și monitorizarea calității mediului (apă, aer, sol), în condiții de exploatare și sub efectul schimbărilor climatice

 • Unitate centrala de filtrare apa uzata prin membrane, cu 10 unitati pilot
 • Laborator mobil (autolaborator)

Laborator numeric pentru modelarea, evaluarea și optimizarea exploatării resurselor de apă, în medii naturale și amenajate

 • Echipamente IT – stații de lucru PC
 • Pachet module soft MIKE
 • Soft Urbano 8 Canalis+Hydra Bundle+Autocad Map3D

Contact

Director

Acad. Prof. dr. ing. Dan DUBINĂ

Departamentul de Construcții Metalice si Mecanica Construcțiilor

Str. Ioan Curea nr. 1 - Timișoara
Tel. 0256.403920, Fax: 0256.403917

e-mail: dan.dubina@upt.ro

Legaturi utile

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati:

www.poc.research.ro

www.fonduri-ue.ro