Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2091, contractul de finanţare nr. 99 ⁄ 2014

 

Sursa de Finanțare

Proiectul este derulat prin programul Parteneriate in domenii prioritare – PN II, derulat cu sprijinul Ministerului Educației Naționale (MEN) – Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI)

 

Obiectiv

Proiectul își propune să creeze premizele pentru implementarea rapidă în practică a cadrelor din oțel cu contravântuiri cu flambaj împiedicat (BRB).

 

Rezumatul proiectului

Ultima versiunea a codului românesc de proiectare seismică (P100-1/2013)a introdus prescripții de proiectare pentru cadre din oțel cu contravântuiri cu flambaj împiedicat (BRB), în premieră în Europa.

Contravântuirile cu flambaj împiedicat au un potențial ridicat în domeniul proiectării anti-seismice a structurilor datorită ductilității ridicate și a răspunsului ciclic simetric, comparativ cu contravântuirile convenționale. Acestea pot fi folosite atât pentru structuri noi cât și pentru reabilitarea structurilor existente din beton armat, oțel sau zidărie. Cadrele cu BRB-uri furnizează două proprietăți cheie ale structurilor anti-seismice: rigiditatea ridicată (pentru reducerea deplasărilor relative de nivel la cutremure moderate) și ductilitate (pentru capacitatea de disipare de energie în cazul unor cutremure severe). BRB-urile au fost studiate intens la nivel mondial în ultimii 30 de ani și se regăsesc în multe aplicații practice în special în Japonia și Statele Unite. Deși au fost studiate și în Europa, ele se regăsesc aici în foarte puține aplicații. Această situație se datorează mai multor motive: lipsa prevederilor de proiectare din EN 1998-1, necunoașterea sistemului de către inginerii proiectanți practicieni, nevoia de validare experimentală a sistemului (ceea de conduce la creșterea costurilor și creșterea timpului necesar pentru implementarea proiectului) și caracterul de dispozitive brevetate pe care o au majoritatea BRB-urilor.

Proiectul de față are ca scop implementarea rapidă a BRB-urilor în practica de proiectare din România, prin soluționarea problemelor evidențiate mai sus, prin următoarele acțiuni:

 • Dezvoltarea a două prototipuri de BRB-uri diferite: unul ”convențional” (miez de oțel / mortar / teacă de oțel) și unul ”uscat” (fără mortar). Realizarea unui program experimental de precalificare, pe un set de BRB-uri de capacități diferite. Încercările experimentale vor permite constituirea unei baze de date pentru BRB-uri precalificate, care va elimina necesitatea efectuării de încercări experimentale pentru fiecare proiect, cel puțin pentru situațiile de proiectare mai frecvente.
 • Transferul de "know-how" despre proiectarea și fabricarea dispozitivelor BRB către partenerul industrial, în vederea producerii în serie a acestora.
 • Dezvoltarea unui ghid de proiectare pentru contravântuiri cu flambaj împiedicat (la nivel de dispozitiv). Acesta va permite fabricarea de către producătorii autohtoni a BRB-urilor la prețuri competitive față de cele din import. BRB-urile ”uscate” (numai din oțel) se pretează în special acestui scop, deoarece pot fi adoptate cu ușurință de producătorii de structuri de oțel.
 • Dezvoltarea unui ghid de proiectare și exemple de calcul pentru structuri din oțel cu BRB-uri (la nivel de sistem). Acestea vor face sistemul mai atrăgător pentru proiectanții practicieni.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului în rândul inginerilor practicieni prin intermediul prezentărilor din cadrul conferințelor anuale ale Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS) și a două seminarii organizate la București și Timișoara.

 

Parteneri

Universitatea Politehnica Timișoara (Coordonator)

SC Popp & Asociații SRL

SC Hydromatic Sistem SRL

Perioada de desfășurare a proiectului

01.07.2014 – 30.09.2017

 

Rezultate preconizate

 • Dezvoltare, proiectarea și fabricarea a două tipuri de contravântuiri cu flambaj împiedicat: BRB-uri "convenționale" (alcătuite din miez de oțel, material de interfață neadeziv, mortar și teacă de oțel) și BRB-uri ”uscate” (care nu folosesc mortar).
 • Determinarea cerințelor de rigiditate și rezistență în BRB pentru cadre din oțel cu înălțimi mici și medii, pentru două condiții seismice din România (caracterizate de perioade de control TC=0,7 și 1,6 sec).
 • Determinarea cerințelor de ductilitate în BRB pentru cadre de oțel cu înălțimi mici și medii pentru două tipuri de mișcări seismice (cu perioade lungi și cu perioade scurte).
 • Precalificarea unui set de dispozitive BRB pentru cadre de oțel cu înălțimi mici și medii prin intermediul unui program experimental, eliminând astfel necesitatea efectuării de încercări experimentale în cazul situațiilor comune de proiectare.
 • Elaborarea unui ghid de proiectare pentru fabricanți (la nivel de dispozitiv), pentru ambele tipurile de BRB-uri.
 • Elaborarea unui ghid și a unor exemple de proiectare pentru cadre din oțel cu BRB.
 • Organizarea a două seminarii (la București și Timișoara) pentru diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului către comunitatea de inginerii constructori din România.

 

Rezultate obţinute

Proiectul IMSER a creat premisele utilizării BBR-urilor în practica curentă de proiectare. Utilizarea rezultatelor obținute și a recomandărilor de proiectare devine valabilă din momentul încheierii proiectului, rezultatele obținute fiind disponibile tuturor, fără restricții. Rezultatul cel mai semnificativ obținut în cadrul proiectului IMSER îl constituie elaborarea și publicarea volumului „Recomandări de proiectare pentru cadre cu contravântuiri cu flambaj împiedicat”. Acest volum este unicul de acest gen în România și cuprinde atât recomandări de proiectare la nivel de structură, cât și la nivel de BRB, incluzând exemple de calcul și informații ce vizează tehnologia de fabricare a BRB-urilor.

Rapoarte de activitate

Prezentări seminarii

 

Date de contact

Aurel Stratan

Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Construcții
Departamentul de Construcții Metalice
și Mecanica Construcțiilor
str. Ioan Curea nr.1
300224 Timișoara
Romania
tel: ++40.256.403923
email: aurel.stratan@upt.ro