Alegeri 2020 - 2024

Rezultate alegeri

Lista electori

Candidații înscriși pentru Director de departament:

Prof.dr.ing. Florin BELC dosar candidatură depus nr. 253/18.12.2019

Plan Managerial

Candidații înscriși pentru: membru în Consiliul departamentului

Conf.dr.ing. Ciprian COSTESCU dosar candidatură depus nr. 240/16.12.2019;

Ş.l.dr.ing. Alexandra CIOPEC dosar candidatură depus nr. 238/16.12.2019;

Prof.dr.ing. Carmen GRECEA dosar candidatură depus nr. 237/16.12.2019;

Ş.l.dr.ing. Paul Teodor MARC dosar candidatură depus nr. 243/17.12.2019;

Ș.l.dr.ing. Monica MIREA dosar candidatură depus nr. 254/18.12.2019;

Ș.l.dr.ing. Alina Corina BĂLĂ dosar candidatură depus nr. 255/18.12.2019;

Ș.l.dr.ing. Clara Beatrice VÎLCEANU dosar candidatură depus nr. 256/18.12.2019;

Conf.dr.ing. Cosmin Constantin MUȘAT dosar candidatură depus nr. 257/18.12.2019;

As.dr.ing. Maria Roberta JIANU dosar candidatură depus nr. 258/18.12.2019;

Ș.l.dr.ing. Octavian ROMAN dosar candidatură depus nr. 259/19.12.2019;

As.dr.ing. Rareș HĂLBAC-COTOARĂ-ZAMFIR dosar candidatură depus nr. 264/19.12.2019;

Prof.dr.ing. Adrian CIUTINA dosar candidatură depus nr. 266/19.12.2019.

Candidații înscriși pentru: membru în Senatul UPT

Prof.dr.ing. Carmen GRECEA dosar candidatură depus nr. 239/16.12.2019

Prof.dr.ing. Adrian CIUTINA dosar candidatură depus nr. 267/19.12.2019

Dosare gradații de merit 2019

Informații despre metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT sunt disponibile în pagina Concursuri.