In conformitate cu articolele 14-15 din "Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului de invatamant la ciclul de studii master din UPT - Anexa HS/16.04.2020", in vederea sustinerii examenului de dizertație şi a obținerii notei maxime, studentul masterand trebuie să prezinte coordonatorului sinteza materialelor rezultate în urma efectuării stagiului de practică, sub forma unei lucrări, iar aceasta va constitui o anexă a lucrării de disertație. Neindeplinirea acestei cerințe va diminua nota finală obținută la disertație cu minim 1 punct si maxim 2 puncte.

Modelul pentru redactarea acestei lucrări este:

Cu incepere din sesiunea iunie 2022, lucrarile de disertatie vor fi realizate in conformitate cu ghidul de mai jos, folosind documentul template. Nu uitati sa completati Declaratie de autenticitate.

Pentru programul de studii Master ADS:

Mai multe informații sunt disponibile aici.