In conformitate cu articolele 14-15 din "Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului de invatamant la ciclul de studii master din UPT - Anexa HS/16.04.2020", in vederea sustinerii examenului de dizertație şi a obținerii notei maxime, studentul masterand trebuie să prezinte coordonatorului sinteza materialelor rezultate în urma efectuării stagiului de practică, sub forma unei lucrări, iar aceasta va constitui o anexă a lucrării de disertație. Neindeplinirea acestei cerințe va diminua nota finală obținută la disertație cu minim 1 punct si maxim 2 puncte.

Modelul pentru redactarea acestei lucrări este atasat mai jos in fisierul Instructiuni de editare lucrari 2020.

Mai multe informații sunt disponibile în