Examenul de diplomă constă în parcurgerea a două probe , după cum urmează:

  • proba 1: în formă orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate;
  • proba 2: de prezentare și susținere proiectului de diplomă.

Proba 1 se va susține oral, în fața comisiei de examen împreună cu proba 2. La proba 1, întrebările adresate candidaţilor vor fi distincte faţă de cele corespunzătoare probei 2.

Mai multe informații sunt disponibile în