Concursul „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, se va desfășura in perioada 28.10-29.11, in conformitate cu Regulamentul Instituțional.

Calendarul concursului:

28.10-22.11.2021 Depunere dosare

23.11-28.112021 Evaluare dosare

29.11.2021 Rezultate concurs

In conformitate cu Regulamentul Instituțional, comisia de concurs aprobată in cadrul Consiliului Facultății din data de 15.10.2021, este formată din:

Președinte – Prof. dr. ing. Raul Zaharia

Reprezentant Departament pregătire a personalului didactic – Lect. dr. Svetlana Vrgovici

Reprezentant mediu economic – Dr. ing. Stefan Dună

Student senator – Raul Călugăr

Student Consiliu – Daiana Roșu (presedinte liga OSTL)

Secretar comisie – Asist. dr. ing. Cristina Marincu

Dosarul de concurs, realizat in conformitate cu Regulamentul Instituțional, va fi transmis prin e-mail in perioada 28.10-22.11.2021 către Secretarul comisiei, la adresa: cristina.marincu@upt.ro