21 octombrie 2019, Facultatea de Construcții

Școala de cercetare și ingineria construcțiilor metalice de la Timișoara. Repere istorice, parcurs, consacrare și recunoaștere internațională

26 Septembrie 2019

Este în tradiția de peste 150 de ani a Academiei Române ca, membri titulari aleși să rostească în fața plenului Academiei un Discurs de recepție, prin care să-și prezinte profilul intelectual –științific. După discurs, un coleg academician prezintă un cuvânt de răspuns, prin care se comentează pe marginea temei discursului și a personalității autorului.

Prezentarea discursului de recepție de către academicienii titulari este o cutumă, fără a fi însă o regulă; prin urmare, nu toți membri titulari ajung să prezinte discursuri. In fapt, datorita exigenței auditoriului față de un asemenea demers, trec ani , uneori destul de mulți după titularizare , până când academicianul în cauză se consideră pregătit suficient pentru această încercare.

Discursurile de recepție împreună cu cuvântările de răspuns intră în analele academiei și, prin aceasta, în istoria acestei venerabile instituții. De-a lungul anilor mari personalități ale culturii și științei din România au rostit in Aula Academiei discursuri memorabile.

In 26 septembrie a.c. Academicianul Dan Dubină , profesor al Universității Politehnica Timișoara, la Facultatea de construcții, Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor, care a fost titularizat iunie 2015 ( membru corespondent din martie 2010) si-a prezentat Discursul de recepție cu titlul „ Școala de cercetare și ingineria construcțiilor metalice de la Timișoara. Repere istorice, parcurs, consacrare și recunoaștere internațională”.

Cuvântul de răspuns a fost prezentat de către Academicianul Dorel Banabic, președintele Secției de științe tehnice, moderator fiind Academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Pentru Politehnica Timișoreană, acest eveniment este un prilej de mândrie, întrucât de multe decenii nu a mai avut un reprezentant care să rostească un discurs de recepție în Aula Academiei , cu atât mai mult cu cât, tema discursului se refera la o „Scoală” a universității, care s-a afirmat la nivel mondial.

Pe situl Academiei Române, acad.ro se pot descărca atât discursul de recepție cât și cuvântul de răspuns.