Marți 09/04/2019, Facultatea de Construcții

Moment festiv la Facultatea de Construcții a Universității Politehnica Timișoara, care a organizat, în 9 aprilie 2019, ceremonia decernării titlului academic de „Profesor Onorific” domnului prof.dr.ing. Christoph Gehlen de la Universitatea Tehnică din München. Titlul a fost acordat, pe de o parte, pentru recunoașterea meritelor profesionale ale unui reprezentant de prestigiu al științelor construcțiilor pe plan mondial, dar și pentru susținerea constantă a activității secției cu predare în limba germană de Construcții Civile și Industriale de la UPT.

În deschiderea evenimentului, decanul Facultății de Construcții timișorene, prof.dr.ing. Raul Zaharia, a prezentat un scurt istoric al facultății, al secției cu predare în limba germană, al suportului pe care DAAD (Serviciul German de Schimburi Academice) îl acordă acestei secții, încă de la înființare, precum și a bunelor relații de colaborare cu TU Munchen, în special a facultăților de construcții din cele două universități.

Prof.dr.ing. Radu Băncilă, profesor al Facultății de Construcții din cadrul UPT și inițiator al secției cu predare în limba germană, în urmă cu aproape 30 de ani, a prezentat importanța relației de colaborare stabilite cu TU Munchen, în special acordul privind dubla diplomă, dar și aprecierea de care se bucură peste hotare absolvenții facultății.

Prof.dr.ing. Sorin Herban, prodecan al Facultății de Constucții a prezentat cariera remarcabilă a prof.dr.ing. Christoph Gehlen, iar prof.dr.ing. Daniel Dan, prorector al UPT, i-a înmânat acestuia diploma de profesor onorific, urându-i bun venit în rândul corpului profesoral al Universității Politehnica Timișoara.

Vreme de peste două decenii, prof.dr.ing. Christoph Gehlen a desfăşurat o activitate ştiinţifică şi tehnică remarcabilă, ilustrată printr-un număr impresionant de programe de cercetare de înalt nivel ştiinţific, care includ atât proiecte de cercetare fundamentală cât şi proiecte experimentale pentru industrie, precum şi numeroase publicaţii.

În paralel cu activitatea practică și de cercetare, în anul 2008, Christoph Gehlen și-a început și cariera universitară. După o activitate practică și teoretică impresionantă, în ianuarie 2012, dl. Gehlen a fost ales decan al Facultății de Construcții, Geodezie și Mediu din cadrul Universității Tehnice München.

În această calitate, în anul 2017 semneaza acordul de cooperare, din partea TU München, Facultatea Construcții, Geodezie și Mediu, cu Facultatea de Construcții a Universității Politehnica Timișoara, susținând activ dezvoltarea relațiilor de colaborare.

Din aceste motive, Senatul Universității Politehnica Timișoara, în ședința din luna martie 2019, a luat decizia decernării titlului de „Profesor Onorific” d-lui prof.dr.ing. Christoph Gehlen.