Concursul „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, se va desfășura in perioada 15-29.11.2022, in conformitate cu Regulamentul Instituțional.

Calendarul concursului:

15-24.11.2022 Depunere dosare

24-28.11.2022 Evaluare dosare

29.11.2022 Rezultate concurs

Comisia de concurs aprobată in cadrul Biroului Consiliului Facultății din data de 14.11.2022, este formată din:

Președinte – Prof. dr. ing. Raul Zaharia

Reprezentant Departament pregătire a personalului didactic – Lect. dr. Svetlana Vrgovici

Reprezentant mediu economic – Dr. ing. Stefan Dună

Student Consiliu – Cătălin Gagica (președinte liga OSTL)

Student Senat – Raul Călugăr

Secretar comisie – Angela Drăgoi-Anghel

Dosarul de concurs, realizat in conformitate cu Regulamentul Instituțional, va fi transmis exclusiv prin e-mail până cel mai târziu 24.11.2022 ora 12:00 la adresa: angela.dragoi-anghel@upt.ro.