11 Noiembrie 2016 - La 96 de ani, Universitatea Politehnica Timișoara a aniversat 75 de ani de Învățământ Superior în Construcții

Facultatea de Construcții din Timisoara a fost înființată la 11 Noiembrie 1941, la 21 de ani după fondarea Școlii Politehnice, fiind a treia facultate din cadrul acesteia.

În cei 75 de ani de activitate, facultatea și-a construit o imagine foarte bună la nivel național și internațional, pe baza reputației cadrelor didactice, precum și prin fiabilitatea profesională a celor peste 18000 absolvenți. Totodată, Facultatea de Construcții și-a construit tradiția în prima linie a dezvoltării academice, științifice și profesionale în domeniu, fiind un reper de profesionalism și exigență.

Oferta educațională este adaptată atât standardelor naționale cât și celor internaționale pentru trei domenii de studii, într-o strânsă legătură: inginerie civila, ingineria instalaților si inginerie geodezică. Aceasta ofertă include un program de Master internațional de tip Erasmus Mundus în parteneriat cu cinci universități europene de top și un acord de diplomă dublă cu una dintre cele mai prestigioase universități din Germania.

Cercetarea științifică este adaptată la tendințele actuale din domeniu, lucru demonstrat de numărul important de proiecte naționale și internaționale de cercetare pe care le are facultatea, împreună cu parteneri din mediul academic, de cercetare-dezvoltare si industrial.

Facultatea de Construcții din Timișoara este implicată în activitatea de standardizare națională si europeana, precum și în activități de consultanță pentru obiective importante. De la începutul anilor 1990, facultatea a pionierat introducerea și promovarea eurocodurilor structurale (normele europene unificate pentru construcții) în România. Astăzi, membrii facultății reprezintă țara noastră în cadrul grupurilor de lucru ale CEN - Comité Européen de Normalisation, pentru elaborarea noii generații de Eurocoduri.