Vineri, 12/04/2013 - 10:23 — Admin

În conformitate cu Regulamentul pentru Autorizarea Electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic național, Facultatea de Construcții din Universitatea POLITEHNICA Timișoara a obținut acordul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE (prin adresa nr. 22369 din 26.05.2010), să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de către ANRE în conformitate cu prevederile legale.

Cursurile sunt organizate de Facultatea de Construcții și se adresează candidaților care doresc să susțină examenul de electrician autorizat (persoane cu studii superioare), pentru următoarele categorii:

 • gradul I (executarea de instalații electrice)
 • gradele II A (proiectarea de instalații electrice)
 • gradele II B (executarea de instalații electrice)
 • gradele III A și IV A (proiectarea de instalații electrice)
 • gradele III B și IV B (executarea de instalații electrice)

Conținutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

 • Electrotehnică și Electroenergetică
 • Legislație
 • Norme Tehnice

Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare titulare și asociate, având o bogată experiență teoretică și practică în domeniu.

Persoanele care doresc să se înscrie sunt rugate sa completeze și să trimită cererea de înscriere, prin fax la numărul 0256 403 832 sau prin e-mail la adresa cursului de

Documentele necesare pentru înscriere:

 • cerere;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
 • copia certificatului de căsătorie (doar în cazul în care numele de pe diplome diferă de cel din actele de identitate).

IMPORTANT

Atestatul de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică poate fi adăugat la dosar ulterior în perioada 03 - 07 Noiembrie 2014.

Prețul cursului este diferențiat funcție de gradul de autorizare, astfel:

 • 400 lei/persoană (nu se percepe TVA) gradele I, II (A+B)
 • 450 lei/persoană (nu se percepe TVA) gradele III și IV (A+B)
 • 250 lei/persoană (nu se percepe TVA) toate gradele pentru prelungire valabilitate

Prețul cursului poate fi achitat în numerar sau prin ordin de plată.

În cazul în care plata se face prin ordin de plata vă rugăm să completați și să transmiteți formularul aferent.

Persoane de contact:

 • Coordonator Curs: Prof. dr. ing. Ioan Borza
 • Secretariat: drd. ing. Denisa Pătru Mic