Colectivul de Instalații pentru Construcții, coordonează activitățile educaționale desfășurate la specializarea „Instalații pentru Construcții (ICT)”, care face parte din domeniul de Instalații, cuprins în nomenclatorul de specialitate al Ministerului Educației Naționale. Această specializare a luat ființă în anul 1977 în cadrul Facultății de Construcții de la Institutul Politehnic din Timișoara, când a început să funcționeze pentru ingineri cursuri de zi, iar din anul universitar 1983/1984 (până în 1994/1995) pentru ingineri cursuri serale. În decursul existenţei specializării ICT au absolvit, cu examen de diplomă/licenţă, 1410 ingineri (1270 – cursuri de zi, 140 – cursuri serale), din care 350 absolvenţi în ultimul deceniu. Aceştia s-au remarcat prin competenţă la locurile de muncă atât din ţară, cât şi din străinătate (SUA, Canada, Germania, Austria, Ungaria, Israel etc.). Pentru pregătirea acestor absolvenţi, din 1977 până în prezent, în colectiv au funcţionat peste 40 cadre didactice şi personal ingineresc asociat.

Pentru a oferi absolvenţilor posibilitatea dobândirii de cunoştinţe temeinice teoretice şi practice, de inginerie în instalaţii, pentru activităţile actuale şi de perspectivă privind proiectarea, execuţia şi exploatarea în diverse domenii ale instalaţiilor (hidraulic, termic, electric), colectivul de specialitate are următoarele obiective principale:

 • asigurarea pregătirii exigente, de bună calitate a studenţilor, care să le ofere posibilitatea integrării rapide în producţie;
 • asigurarea unor stagii de perfecţionare şi schimburi de experienţă pentru cadre didactice şi studenţi prin mobilităţi susţinute de programe internaţionale de cooperare şi prin schimburi reciproce;
 • dotarea laboratoarelor specializării cu aparatură şi echipamente performante şi cu tehnică modernă de calcul;
 • extinderea colaborărilor cu unităţi de învăţământ similare, şi agenţi economici de profil, din ţară şi străinătate.

Facilități educaționale oferite de specializarea Instalații pentru Construcții:

 • Domeniul de licenţă: Ingineria Instalațiilor.
 • Specializări: Instalaţii pentru Construcţii (din 1977/1978).
 • Master: Optimizarea şi Modernizarea Sistemelor de Instalaţii (acreditat CNEA/ARACIS în 1996/2009) – 400 absolvenţi, din care 200 absolvenţi în ultimul deceniu.
 • Domeniul de doctorat: Inginerie civilă și Instalații (3 conducători ştiinţifici):

Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu;

Prof.dr.ing. Adrian Retezan;

Prof.dr.ing. Ioan Borza.

 • Publicaţii locale: Volumele Conferinţei internaţionale „Instalaţii pentru Construcţii şi Confortul Ambiental” (27 ediţii)

Centrul de cercetare în Instalații pentru construcții

În cadrul Colectivului de Instalaţii funcţionează „Centrul de Cercetare în Instalaţii pentru Construcţii (CCIC)”, acreditat în anul 2001 de către CNCSIS (certificat nr. 57/CC-C 2001).

Centrul de cercetare este structurat pe 3 compartimente: Instalaţii sanitare şi de gaze, Instalaţii termice şi Instalaţii elecrice şi de automatizare.

Activitatea se desfăşoară pe baza unor programe, proiecte de cercetare şi granturi naţionale, cu finanţare de la buget sau internaţionale finanţate de UE şi contracte încheiate cu agenţi economici din ţară şi străinătate.

Competențe/domenii de expertiză în cercetare

Competenţe de cercetare:

 • Metode experimentale de analiză a instalaţiilor pentru construcţii;
 • Modelarea şi simularea numerică a proceselor din instalaţii;
 • Tehnici şi metode de optimizare a sistemelor de instalaţii;
 • Expertizarea termoenergetică, auditul energetic şi reabilitarea termică a clădirilor;
 • Analiza energetică a sistemelor termice din clădiri;
 • Stabilirea şi omologarea performanţelor funcţionale ale unor produse, echipamente şi materiale de instalaţii;
 • Elaborarea unor normative şi standarde tehnice.

Domenii de cercetare:

 • Eficienţa energetică şi economia de energie;
 • Confortul ambiental;
 • Energetica clădirilor;
 • Utiliazarea surselor de energie regenerabilă;
 • Metode computaţionale, optimizări şi simulări numerice;
 • Agrementarea tehică a instalaţiilor;
 • Încercări şi verificări de laborator.

Tematici principale:

Modelarea şi optimizarea sistemelor publice de distribuţie a apei

Optimizarea sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice

Studii privind asigurarea parametrilor de confort în clădiri

Optimizarea funcţional-energetică a instalaţiilor termice din clădiri

Reducerea consumurilor energetice în clădiri

Eficientizarea energetică prin valorificarea energiei jeturilor de aer din sistemele de exhaustare la S.C. Clagi-Coplass S.R.L

Agremente tehnice ale produselor şi echipamentelor de instalaţii

 

Baza tehnico-materială:

Laboratorul Național de Instalații

Laboratorul de încercări în instalații pentru construcții a fost autorizat de către Inspecția de Stat în Construcții ca laborator de gradul I, cu competență națională și abilitat de către MLPTL în efectuarea de agremente tehnice pentru produse, procedee și echipamente de instalații aferente construcțiilor.

Echipamente și instalații de laborator:

 • cameră de încercare climatizată, răcită cu aer (tavan și pereți dubli din ghips-carton, două uși cu sticlă termopan, fereastră mobilă termopan, două aparate de climatizare split CHIGO, cu căte o unitate interioară și exterioară, pardosea radiantă, corp de iluminat FIDA 4X20);
 • stand complex pentru modelarea și analiza proceselor termohidraulice în instalații termice (cazan și boiler De Dietrich 40 kW; tubulatură evacuare gaze de ardere; exhaustor BRAV; încălzitor electric EPR 15 kW; distribuitor-colector modular cu 8 circuite, tip Laing; pompă de circulație Laing; radiatoare din tablă de oțel și din aluminiu; radiator de baie; cazan mural Keston-Celsius 25; schimbător de căldură cu plăci brazate WP 1-20; panou radiant de tavan; ventiloconvector Klimatruhe; contoare de energie termică Karmstrup; conducte din cupru și polietilenă);
 • centrală complexă de tratare a aerului GEA;
 • sistem de climatizare VRV (1 unitate exterioară și 3 unități interioare);
 • sistem de ventilare LINDAB (canale aer, fitinguri, accesorii, aparate de măsură);
 • pompă de căldură sol-apă cuplată cu modul de răcire pasivă;
 • pompă de căldură aer-apă cuplată cu panouri solare pentru apă caldă de consum;
 • sistem de aerisire centrală controlată, cu recuperarea energiei termice din aerul evacuat;
 • sistem fotovoltaic pentru captarea energiei solare (6 panouri fotovoltaice cu puterea 1,5kWp);
 • sisteme de stocare și furnizare energie electrică (inverter, incărcător, tablou electric, baterii cu descărcare adâncă 200 Ah);
 • centrală eoliană NE-600M2, 24V, 600W;
 • stand pentru încercări experimentale în vederea testării performanțelor unor echipamente și produse de instalații (sistem de pompare Wilo; sistem de filtrare a apei; țevi, fitinguri, obiecte sanitare; armături; schimbător de căldură brazat, prevăzut cu regulator de temperatură tip Automatic Force; contoare de apă rece și caldă; contor de energie termică etc.);
 • stand pentru încercarea energetică și cavitațională a pompelor centrifuge și a comportării lor în ansamblul pompă-rețea;
 • sistem de achiziție, transmisie și prelucrare automată a datelor (senzori de temperatură și presiune, plăci de achiziție și transmisie date, calculator, cablu pentru conectare la PC).

Activitatea laboratorului este bazată pe principiul asigurării competenței profesionale a personalului, operativității în execuția comenzilor, respectării și realizării cerințelor de calitate ale reglementărilor tehnice și legilor în vigoare. Activitatea didactică se desfășoară în următoarele laboratoare:

Laboratorul de termotehnică și instalații termice

Laboratorul de ventilare și climatizare

Laboratorul de utilizare a surselor regenerabile de energie

Laboratorul de hidraulică și instalații sanitare

Laboratorul de instalații electrice și măsurări în instalații

Laboratorul de sisteme informatice

Membrii Colectivului de Instalații pentru Construcții au fost angajați într-o susținută activitate didactică și de dotare și modernizare a laboratoarelor și au efectuat cercetări științifice concretizate prin invenții și inovații, publicare de cărți și manuale, în diverse edituri locale și centrale, elaborare de lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, elaborare de programe de calcul și de norme și standarde tehnice naționale.