PROGRAMAREA IPROGRAMAREA II
ANSpecializare Disciplina DataOra DataOra
ICT +INSTALAnaliza matematică 15 ian10 8 feb18
  Algebră și geometrie 18 ian10 12 feb10
Topografie 11 ian10 18 feb16
  Chimie 25 ian10 15 feb16
IICT Mecanica fluidelor și hidraulică 22 ian9 15 feb 
  Geologie 14 ian10 17 feb16
  CCT 18 ian10 12 feb10
  Rezistența materialelor 1 29 ian10 19 feb10
IIISubgrupe
CCIA, CFDP, HIDRO
Statica construcțiilor 228 ian 9.3012 feb 9.30
  Beton1 22 ian9 9 feb9
  C-tii metalice 1 18 ian14 16 feb14
  Fundatii 1 13 ian16 19 feb16
IVCCIA Structuri b.a.p. 18 ian9 8 feb9
  Structuri metalice 25 ian10 12 feb10
  Clădiri 11 ian10 15 feb10
  Organiz.lucr. CCIA 29 ian10 19 feb10
IVCFDP Drumuri 1 28 ian9 18 feb9
  Căi ferate 1 21 ian9 11 feb9
  Poduri metalice 11 ian9 8 feb9
  Poduri masive 14 ian9 15 feb9
IVACHRegularizări de râuri 13 ian9 8 feb9
  Amenajări și constr.hidrotehnice 22 ian9 15 feb9
  Baraje 19 ian9 12 feb9
  Canalizări 28 ian9 19 feb9
IVISPMCanalizări 28 ian 9 19 feb9
  Epurarea apei 18 ian 9 8 feb9
  Tratarea apei 12 ian 9 10 feb9
  Amenajari hidrotehnice 22 ian 9 15 feb9
IINSTALAnaliza matematică 15 ian10 8 feb18
  Algebră și geometrie 18 ian14 21 ian10
  Topografie 11 ian10 18 feb16
  Chimie 13 ian12 19 feb16
IIINSTALAŢIIMăsurări în instalații 15 ian10 12 feb10
  Hidraulica 11 ian16 15 feb16
  Termotehnica 22 ian10 19 feb18
  Rezistența materialelor1 29 ian9 9 feb9
IIIINSTALAŢIIAparate termice 11 ian12 8 feb12
  Inst. sanitare si gaze 1 15 ian12 11 feb12
  Inst. încălzire 1 25 ian9 18 feb9
  Inst. frigo.1 20 ian9 15 feb9
IV INSTALAŢII Instalații de ventil.și condiționare 19 ian 10 16 feb 10
  Instalații electrice 26 ian18 12 feb18
  Tehnol.și montajul instalațiilor 2 12 ian18 9 feb18
  Metode numerice in instal. 14 ian10 19 feb10
   PROGRAMAREA IPROGRAMAREA II
ANSpecializare Disciplina Data Ora Data Ora
ICADASTRUAnaliza matematică 14 ian11 12 feb11
  Algebră și geometrie 18 ian11 9 feb11
  Chimie 22 ian11 19 feb14
  Topografie 27 ian11 15 feb14
IICADASTRUBazele geometrice ale fotogrametriei 13 ian12 8 feb12
  Teoria prelucr.măsurători geodezice 22 ian10 15 feb10
  Topografie 2 18 ian10 11 feb10
  CCT 27 ian10 18 feb10
IIICADASTRUGeodezie 1 20 ian10 8 feb10
  Cartografie 1 15 ian16 12 feb16
  Măsurători electronice 12 ian9 18 feb9
  Cadastru 26 ian10 15 feb10
IV CADASTRUSisteme info. în cadastru și legislație cadastrală 28 ian10 12 feb10
  Tehnica mas. topo 12 ian10 9 feb10
  Fotogrametrie 2 15 ian10 11 feb10
  Publicitate imobiliară și legislație cadastrală 21 ian10 17 feb10
  Tehnologii geodezice spațiale 19 ian10 15 feb10
IIC ENGLEZĂAnaliza matematică 19 ian12 8 feb12
  Algebră și geometrie 27 ian12 11 feb12
  Chimie 15 ian12 15 feb12
  Topografie 13 ian12 17 feb12
IIIC ENGLEZĂ Geologie19 ian 1217 feb 14
  Materiale 11 ian12 15 feb14
  Hidraulică 15 ian12 11 feb12
  Rezistența materialelor1 26 ian10 8 feb10
IIIIC ENGLEZĂStatica și stabilitatea c-țiilor 13 ian12 9 feb12
  Fundatii 25 ian9 16 feb9
  Beton 20 ian  12 feb 
  Construcții metalice 1 29 ian10 19 feb10
  Timber Structures 18 ian9   
  Soil and Rock Mechanics 15 ian12   
  Marketing and building legislation 10 feb16   
IV IC ENGLEZĂStructuri b.a. și precomprimat 18 ian10 8 feb10
  Structuri metalice 22 ian9 17 feb9
  Clădiri 11 ian9 11 feb9
  Organiz.lucr. CCIA 14 ian9 19 feb9
  Special metal structures 8 ian10   
  Special concrete structures 8 ian12   
  Bridges 7 ian10   
IIC GERMANĂAnaliza matematică 11 ian12 18 feb12
  Algebră și geometrie 21 ian12 9 feb12
  Chimie 29 ian11 11 feb11
  Topografie 15 ian12 15 feb12
  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 7 ian14   
  Geometrie descriptivă 8 ian12 11 ian9
IIIC GERMANĂGeologie 15 ian12 11 feb12
  CCT 21 ian12 15 feb12
  Hidraulică 11 ian12 8 feb12
  Rezistența materialelor1 28 ian10.30 18 ian10.30
IIIIC GERMANĂStatica 2 15 ian10 18 feb10
  Fundatii 11 ian10 8 feb10
  Beton1 29 ian10 11 feb10
  Construcții metalice 1 21 ian16 15 feb16
  Marketing   10 feb 16
  Ctii Hidrotehnice   19 feb 10
  Ctii Lemn   12 feb 11
IV IC GERMANĂStructuri b.a. și precomprimat 20 ian10 9 feb10
  Structuri metalice 29 ian9 12 feb9
  Clădiri 2 23 ian10 15 feb10
  Organiz.lucr. de constructii 14 ian9 19 feb9
   PROGRAMAREA IPROGRAMAREA II
ANSpecializareDisciplina DataOra DataOra
IMaster IPTTeoria elasticității 25 ian19 8 feb19
  Ing. Mediului 18 ian18 19 feb18
  MEF 12 ian18 12 feb18
  Mec.pământ. 1 feb15 15 feb15
IMaster RCTeoria elasticității 22 ian  15 feb 
  MEF 18 ian  11 feb 
  Durabilitatea mat. și elem. 28 ian  18 feb 
  Tehnici și metode experimentale 14 ian  8 feb 
IMaster OMSI MEFr 20 ian18 17 feb18
  Performabilitatea instalatiilor 15 ian18 12 feb18
  Sisteme informaționale in instal. 22 ian18 19 feb18
  Confort ambiental 25 ian18 9 feb18
IMaster DD.AUDIT Evaluare consumuri instalatii 2      
  Durabilitatea materialelor si elementelor      
  Concepția, proiectarea și protecția termică clădiri      
  Evaluare consumuri energetice la incalzire 1      
IMaster ADSMEF- elemente avansate / Advanced Finite Element Analysis 10 ian17 10 feb17
  Tehnici și metode exp. / Research and Design Assisted by Testing 18 ian19 12 feb19
  Teoria elasticității și plasticității / Theory of Elasticity and Plasticity 25 ian19 8 feb19
  Evaluare parametri DD / Life Cycle Analysis for Building Structures      
IMaster CEBI Norme, standarde europene în cad.21 ian 1818 feb 18
  Programe compensare în cadastru 11 ian18 8 feb18
  Tehn. avansate măsurare 13 ian18 10 feb18
  Pedologie și bonitare cadastrală 19 ian18 16 feb18
  Etica si integritate academica 19 feb18   
IMaster OESISPM Metode biotehnice tratare si epurare apa26 ian 1816 feb 18
  Modelare matem. aplicată in HIDRO 14 ian 18 11 feb18
  Hidraulica specială 13 ian 18 10 feb18
  Dezv.durabila prin proiecte si programe 18 ian 20 8 feb20
IMaster OSHSinteze de proiectare asist.de calc. 20 ian 17 17 feb17
  Modelare matem. aplicată in HIDRO 14 ian 17 11 feb17
  Teoria elasticității 25 ian 19 8 feb19
  Hidraulica specială 28 ian 17 11 feb17
IIMaster OMSI O.S. de distribuție a apei 215 ian 189 feb 18
  O.S. de încălzire 2 28 ian18 19 feb18
  Sist.de utilizare a energiei electrice 22 ian18 16 feb18
  Mat.aparate și tehn. noi în instalații 18 ian18 11 feb18
IIMaster DD.AUDIT Calcul str. la foc18 ian 1811 feb 18
  Protecția pasivă la foc/Siguranța la foc 13 ian18 9 feb18
  Instal.desfumare 28 ian18 18 feb18
  Reabilitare termică clădiri și inst. 21 ian20 15 feb18
IIMaster RCRemediere și consolidare c-tii zidărie      
  Remediere și consolidare c-tii b.a.      
  Remediere și consolidare fundații      
  Remediere și consolidare c-tii metalice      
IIIPTAeroporturi 21 ian18 15 feb18
  Sistematizare urbana 12 ian19 8 feb19
  Poduri cu str.compusa o-b 28 ian18 18 feb18
  Materiale și tehnologii avansate 18 ian19 11 feb19
IIMaster CEBI Măsurători topo in c-tii si industrie19 ian 189 feb 18
  Management și marketing imobiliar 25 ian18 11 feb18
  Dezv. Durabila 16 ian17.30   
  Drept funciar 14 ian18 15 feb18
IIMaster ADSStr. din profile de oțel formate la rece 29 ian17 15 feb17
  Clădiri înalte cu structură metalică 18 ian17 12 feb17
  C-ții metalice din plăci curbe subțiri 25 ian17 19 feb17
  Metode avansate calcul foc 11 ian17 8 feb17
IIMaster OESISPM Manag. si depozitare ecol. deșeuri13 ian 1816 feb 18
  Monitoring integrat al PM 21 ian 18 8 feb18
  Impact c-tii hidroedil. asupra mediului 11 ian 18 15 feb18
  Tratarea nămolurilor 19 ian 18 9 feb18
IIMaster OSHAmenajări hidro de mica putere 12 ian 18.30 16 feb18.30
  Optimizare sist. de gospodărire a apelor 27 ian 18.30 17 feb18.30
  Dezv. durabilă prin proiecte si programe 18 ian 18.30 8 feb18.30
  Risc si siguranță în c-tii hidrotehnice 14 ian18.30 11 feb18.30