Rețea de colaborare universitară online în domeniul geodeziei

Duminică, 31/10/2010 - 13:14 — Admin

Universitatea "Politehnica" din Timișoara – Facultatea de Construcții, Specializarea "Măsurători Terestre și Cadastru", alături de: Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia și SIVECO România SA, lansează în data de 4 noiembrie 2010 proiectul strategic co-finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, intitulat "Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei".

Valoarea acestui proiect este de 9.888.027 lei, având o durată de 24 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în ridicarea standardelor pentru activitățile educaționale și crearea unor diferențiatori la nivelul parteneriatului creat, prin îmbunătățirea și diversificarea ofertelor educaționale pentru specializarea "Măsurători Terestre și Cadastru" cât și corelarea acestora cu piața muncii.

Existența unui program de pregătire standardizat la nivel multiregional va permite în primul rând adoptarea conținutului curriculei la cerințele unei piețe globalizate și va asigura o deschidere mult mai largă a competențelor pe care studenții le vor dobândi la finalul pregătirii.

Coordonator proiect
Conf.dr.ing. Carmen GRECEA