În perioada 4-8 mai 2015, o delegație a Facultății de Construcții formată din prodecan prof. dr. ing. Raul Zaharia și prof. em. dr. ing. Radu Băncilă au efectuat o vizită la Istanbul Universitesi - Turcia, alături de un grup de 10 studenți de la programul de studii licență in limba germană : Mădălina CHINA, Silvia RĂCARU, Alexandra RUSU, Maura VIOREANU, Ingrid GNANDT, Ioan BADEA, Daniel BADEA, Dragoș DUMAC, Mihai CREȚ și Vlad MIHUȚA.

Vizita a continuat seria de schimburi reciproce a unor grupuri de studenți si cadre didactice de la Facultatea de Construcții Timișoara, respectiv de la Facultatea de Construcții a Istanbul Universitesi, care au început in anul 2009. Istanbul Universitesi este o universitate cu peste 100 000 de studenți și are o tradiție îndelungată, fiind înființată în anul 1453. În anul 2014 s-a semnat și un acord Erasmus între cele două instituții de învățământ, pentru schimburi reciproce de cadre didactice si de studenți.

Studenții au efectuat vizite tematice, la șantierele unor lucrări de arta de mare anvergura din Istanbul. Cadrele didactice de la UPT au ținut prelegeri referitoare la UPT si la programele de studii in limbi străine din cadrul Facultății de Construcții Timișoara, dar si cu caracter științific. Delegația romana a fost primita de către prorectorul cu relații externe a Istanbul Universitesi. De ambele părți a fost exprimata dorința lărgirii cadrului cooperării existente, în special în domeniul programelor de studii licență ICE și ICG, dar si la nivel master, prin intermediul programului de master in limba engleza ADS. In această direcție se preconizează semnarea unui acord intre universități, care sa fie funcțional începând cu anul universitar 2015-2016.