Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează împreună cu Casa de Cultură a Studenților Timișoara tabere studențești, cu o durată de 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile, care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.

Cererile de solicitare a unui loc de tabără se depun de către doritori în perioada 24.05-14.06.2023, la secretariatul Facultății de Constructii, pe e-mail constructii@upt.ro, sau fizic, în programul de funcționare pentru studenti. Solicitarea conține cererea din completată (Anexa 4), iar pentru cazurile sociale sau activități extracurriculare se includ și documentele care atestă acest lucru.

Pot să beneficieze de tabere studenții înmatriculați cu frecvență (licență, masterat sau doctorat), integraliști și cu vârsta până în 35 de ani. Suplimentar mai trebuie să se încadreze în minim una dintre aceste categorii:

  • cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale
  • studenți cu rezultate deosebite la învățătură, integraliști – studenții care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare (2021-2022) sau în cazul studenților de anul I, integraliști pe semestrul I al anului școlar curent (2022-2023)
  • studenți implicați în activitățiextracurriculare– cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

Numărul de locuri alocat pentru Facultatea de Constructii este 12. Informații concrete privind locurile de tabără, locațiile și perioadele se vor primi în 3.07.2023. Persoana de contact din CCOC este Raluca Furdui (raluca.furdui@upt.ro).