joi, 23 mai 2024 - 16:39 - Admin

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație 78 din 17.04.2024 privind eliberarea duplicatelor pentru documentele de atestare a statutului de student se modifică metoda prin care studenții pot solicita emiterea acestora.

Studenții de la ciclurile de licență și masterat care își pierd documentele de atestare a statutului de student vor depune o solicitare pe platforma https://student.upt.ro, în secțiunea dedicată denumită “Documente pierdute”, unde vor selecta tipul documentului pierdut (carnet sau legitimație), finalizând prin apăsarea butonului “Confirmă”.

În urma depunerii solicitării, în mod automatizat, va fi creat un anunț public pe platforma https://pierderiacte.upt.ro, în baza datelor personale prevăzute la art. 4, alin. (2) din instrucțiunea privind eliberarea duplicatelor pentru documentele de atestare a statutului de student.

Studentul în cauză se va prezenta la secretariatul facultății de proveniență cu următoarele documente: dovada plății taxei de eliberare duplicat, poze 3/4 și cartea de identitate. Secretariatul, în baza anunțului public de pierdere, publicat în ultimele 30 de zile calendaristice pe platforma https://pierderiacte.upt.ro, va proceda la emiterea duplicatului solicitat.

O nouă solicitare de anunț a pierderii aceluiași document de atestare a statutului de student nu poate fi făcută mai devreme de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei solicitări precedente, acest lucru fiind asigurat prin funcționalitatea platformei https://student.upt.ro.