duminică 20 ianuarie 2024, actualizat joi, 1 februarie 2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează împreună cu Casa de Cultură a Studenților Timișoara tabere studențești de iarnă, cu o durată de 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile, care se desfăşoară la munte. Toate biletele de tabără alocate universității sunt pentru perioada 12.02.2024 - 17.02.2024 la Hotel Piatra Craiului, Predeal, România . Perioada a fost aprobată de conducerea UPT, nefiind de vacanță.

Cererile de solicitare a unui loc de tabără se depun de către doritori în perioada 22.01.2024-29.01.2024, la secretariatul facultății, pe e-mailul constructii@upt.ro, sau fizic, în programul de funcționare. Solicitarea conține cererea completată (Anexa 4), iar pentru cazurile sociale sau activități extracurriculare se includ și documentele care atestă acest lucru. Dată fiind perioada scurtă pentru organizarea acestui proces, pentru eficientizare, solicitanții sunt rugați să completeze și acest chestionar.

Facultatea are 3 locuri repartizate. Pot să beneficieze de tabere studenții înmatriculați cu frecvență (licență, masterat sau doctorat), integraliști și cu vârsta până în 35 de ani. Suplimentar mai trebuie să se încadreze în minim una dintre aceste categorii:

  • cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale
  • studenți cu rezultate deosebite la învățătură – studenții care au promovat toate disciplinele din anul anterior de școlarizare. Dat fiind că nu îndeplinesc criteriul „integraliști pe semestrul I al anului școlar curent”, studenții de anul 1 nu sunt eligibili.
  • studenți implicați în activități extracurriculare – cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

Documente atașate

Anexa 3 borderou tabere  studentesti 2023.docx

Anexa 4 cerere tabere  studentesti 2023.docx

Metodologie tabere studentesti 2024

Calendarul procesului de selecție

22.01.2024-29.01.2024 perioada de depunere a cererilor și completare a formularului

29.01.2024-31.09.2024 organizarea sedintelor comisiilor de acordare a locurilor în tabără

01.02.2024- afisarea rezultatelor initiale

01.02.2024-05.02.2024 - depunerea contestatiilor

06.02.2024 - rezolvarea contestatiilor

07.02.2024 - transmiterea rezultatelor final

Persoana de contact din CCOC este Alexandra Meszaros.

PUNCTAJ TABERE 2023

cf. art. 5, alin. (1) lit.b). Facultatea de Constructii are alocate 3 locuri.

Matricol AN DE STUDIU Media
1 ME74147 2 CEBI 9,90
2 MX74247 2 OMSI 9.72
3 ME74144 2 CEBI 9.09
4 LD6437 2 Ing.civ. 8.75
5 L2619934 2 MTC 8.6