In data de 13.12.2018 s-au decernat premiile Academiei Romane pe anul 2018. Intre acestea, in domeniul stiintelor tehnice, unul dintre premii, cel intulat „Anghel Saligni” revine domnilor prof. dr. ing. Florea Dinu si asist. dr. ing. Ioan Mariginean, de la universitatea Politehnica Timisoara, facultatea de constructii, Departamentul de constructii metalice si mecanica constructiilor, pentru seria de lucrari

Robustness of Steel Building Structures - Robustețea structurilor din oțel pentru clădiri

1. Dinu Florea, Mărginean Ioan, Dubină Dan, Petran Ioan, Experimental testing and numerical analysis of 3D steel frame system under column loss, Engineering Structures (IF 2.755), Volume 113, Pages 59-70, publicat în aprilie 2016.

15 citări ISI

2. Dinu Florea, Șigăuan Andreea, Mărginean Ioan, Dubină Dan, Ghicioi Emilian, Structural response of multi-storey steel building frames to external blast loading IRF2016: 5th International Conference Integrity-Reliability-Failure IRF, Pages 1423-1424, publicat în 2016.

3. Dinu Florea, Mărginean Ioan, Șigăuan Andreea, Dubină Dan, Influence of composite slabs and beams on the progressive collapse resistance of steel frame buildings IRF2016: 5th International Conference Integrity-Reliability-Failure IRF, Pages 1451-1452, publicat în 2016.

4. Dinu Florea, Dubină Dan, Mărginean Ioan, Improving the structural robustness of multi-story steel-frame buildings Structure and Infrastructure Engineering (IF 1.845), Volume 11, Issue 8, Pages: 1028-1041 publicat în august 2015.

10 citări ISI

5. Dinu Florea, Mărginean Ioan, Dubină Dan,Experimental testing and numerical modelling of steel moment-frame connections under column loss Engineering Structures (IF 2.755), Volume 151, Pages 861-878, publicat în noiembrie 2017.

4 Citări ISI

Articolele din seria propusă pentru candidatură au fost realizate pe baza cercetărilor realizate în cadrul proiectului național de cercetare PN II 55/2012 „Concepția structurală și proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acțiuni accidentale” CODEC, finanțat de către UEFISCDI și derulat în perioada 2012-2016, director de proiect Dinu Florea (www.ct.upt.ro/centre/cemsig/codec.htm

Asist. dr. ing. Mărginean Ioan a fost membru în echipa de cercetare pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

Folosind ca suport al cercetării același proiect de cercetare CODEC, ing. Mărginean Ioan a obținut titlul de doctor cu mențiunea „Excelent” pentru teza cu titlul „Behavior of beam-to-column connections subjected to high axial loads”, coordonator Acad. Dan Dubină. Susținerea publica a tezei a avut loc in martie 2017.

Se menționeaza ca premiile Academiei se decernraza o singura data in viata, iar D-lul Academician Dan Dubina l-a obtinut deja in 1992 pentru serie de lucrari in domeniul Stabilitatii Structurilor , publicate in 1990.