Conform calendarului selecției dosarelor pentru alocarea laptopurilor din cadrul proiectului POC 2.3.3/2/148345 –EduUPT, din data de 16 februarie 2022 începe activitatea de predare-primire a laptopurilor catre studentii selectati.

Aceasta activitate se va desfasura la sediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), localizat in Clădirea Bibliotecii Universităţii Politehnica Timişoara, parter, cu intrare de pe strada Traian Lalescu, dupa urmatorul orar: luni - joi, 08:00 - 16:00; vineri, 08:00 - 13:00. Persoana de contact: Ioana Erimescu.

De asemenea, conform HCA 16/1/01.02.2022 (document atasat),studentii care solicita laptopuri vor beneficia de o bursă socială specială de sprijin, în valoare totală de 500 lei/student, acordată după cum urmează:

  • 250 lei după semnarea procesului verbal de predare-primire a laptopului prin proiectul POC 2.3.3/2/148345 „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”;
  • 250 lei la finalul sesiunii de vară a anului universitar 2021 – 2022, dacă studentul este integralist, iar media obținută în acest semestru este de minim 8.00.

Pentru primirea laptop-ului studentul va prezenta cartea de identitate, respectiv un extras de cont (doar cei care nu incaseaza bursa sau si-au schimbat contul declarat la secretariatul facultatii).