Cadrele didactice de la Geodezie premiate de UEFISCDI

Articolul "Road-Structure Monitoring with Modern Geodetic Technologies", Ioan Sorin Herban, Clara-Beatrice Vilceanu, Carmen Grecea (membri ai colectivului Măsurători Terestre și Cadastru) a fost publicat in Journal of Surveying Engineering, Vol. 143(4), DOI: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000218, 2017, de catre  "American Society of Civil Engineering" si încadrată în zona 2 (zona galbenă) din Science Citation Index Expanded, având quartila Q2.

Articolul a fost premiat de către UEFISCDI (pozitia 172) în cadrul competiției “Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare / Premierea rezultatelor cercetării – articole” ce are ca scop creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.

Studenţii de la Geodezie premiaţi

 În cadrul Simpozionulul Internațional Studentesc "IF IM CAD" al Universităţii de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București, desfăşurat în perioada 20-21 aprilie 2018, studenții Cristian BÂRLIBA și Ionut GHEORGHESCU din anul II, program de studii Măsurători Terestre şi Cadastru au obținut premiul I. Simpozionul reunește studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu preocupări în domeniile Inginerie Civilă, Inginerie şi Management, Inginerie Geodezică şi Ingineria Mediului cu participare internaționala punându-se accentul pe performanță atât în procesul didactic cât și în activităţile de cercetare.

 În perioada 4-5 mai 2018 la simpozionul organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, studenții Cristian BÂRLIBA și Ionuţ GHEORGHESCU din anul II au luat menţiune specială.

În cadrul Workshopului International Map_IT,din luna mai 2018 organizat în Serbia de compania HERE MapCreator, din partea programului de studii Măsurători Terestre și Cadastru au participat studenții Ruben DRAGOȘ din anul II și Răzvan Cîrmaț din anul IV. Prestația studenților nostri a fost la înălțime, Ruben DRAGOȘ a câștigat premiul special, constând într-o tabără în Polonia în luna iulie.

Felicitări studenților pentru rezultatele obținute şi cadrelor didactice implicate, Asist.dr.ing. Anca-Maria Moscovici (coordonator echipă) şi Prof.dr.ing. Carmen Grecea