Vineri, 07/09/2012 - 14:43 — Admin

Conferința de închidere oficială a proiectului
”Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei”

Timișoara, 12 septembrie 2012

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 ”Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție: 1.2 ”Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului: ”Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/63140

Universitatea “Politehnica” din Timișoara – Facultatea de Construcții – Specializarea Măsurători Terestre și Cadastru, are onoarea și plăcerea să vă invite la conferința de închidere oficială a proiectului: ”Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei” care va avea loc pe data de 12 septembrie 2012, ora 10.00, la Casa Politehnicii nr.2, B-dul Mihai Eminescu nr.11, Timișoara.

Proiectul este menit să contribuie la creșterea calității ofertei educaționale din învățământul tehnic la nivelul regiunilor București-Ilfov, Nord-Est, Centru și Vest printr-o mai bună corelare a programelor aferente specializării Măsurători Terestre și Cadastru cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii. Accesul la învățământul superior este facilitat prin implementarea unei soluții software în activitățile de predare-învățare (platforma virtuală GEODESY-INSTRUCT). De acum, studenții vor putea învăța mai rapid și mai ușor, având la dispoziție un instrument de studiu util, care să le ofere un real avantaj competitiv în carieră. Platforma poate fi accesată pe www.geodesy-instruct.ro.

Prin lansarea acestui proiect, se face un pas înainte în promovarea de tehnici și tehnologii inovatoare, bazate pe sistemul de învățare prin e-learning.

Alături de partenerii noștri din cadrul proiectului – Universitatea Tehnică de Construcții din București (coordonator național), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și SIVECO România SA – ne propunem restructurarea sistemului de învățământ superior prin centrarea pe student a activităților educaționale.

Existența unei armonizări și a unui program de pregătire standardizat la nivel multiregional va permite în primul rând adaptarea conținutului curriculei la cerințele unei piețe globalizate și va asigura o deschidere mult mai largă a competențelor pe care studenții le vor dobândi la finalul pregătirii.

Conf.dr.ing. Carmen Grecea - Coordonator UPT