Departamentul de Hidrotehnică din cadrul Facultății de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara, pe baza rezultatelor obținute la cursurile din anii precedenți și a cerințelor reale, organizează și în anul universitar 2017-2018 cursul postuniversitar ”Dezvoltarea durabilă a resurselor de apă”, având ca obiective promovarea noilor concepte în domeniul gospodăririi apelor mari, combaterea perioadelor secetoase și protecția resurselor de apă ; cunoașterea și implementarea Directivelor UE și a legislației românești; actualizarea cunoștințelor în raport cu metodele și modelele noi de utilizare a programelor de calcul (GIS – ul aplicat în hidrologie și gospodărirea apelor).

Cursul postuniversitar aprobat de Senatul Universității, respectiv de M.E.N. se desfășoara în conformitate cu "Regulamentul privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă în Universitatea Politehnica Timişoara”, cu durată de un an va avea o perioadă de pregătire individuală și două perioade concentrate de studiu în cadrul Departamentului de Hidrotehnică. Acest curs postuniversitar se desfășoară și cu acordul Administrației Națioanale “Apele Române” și cu sprijinul Administrației Bazinale de Apă Banat.

Cursul s-a bucurat de aprecierea beneficiarilor, în principal specialiști din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă (media 40 de cursanti / an). Cursul este acceptat din punct de vedere al continutului si al suportului financiar de către Adminstrația Natională ”Apele Romane”.