Platforma virtuală GEODESY - INSTRUCT

Joi, 01/03/2012 - 14:43 — Admin

PLATFORMA VIRTUALĂ GEODESY-INSTRUCT
SE LANSEAZĂ LA TIMIȘOARA

Timișoara, 9 martie 2012

Universitatea Tehnică de Construcții București, în calitate de beneficiar principal al proiectului „Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei”, în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și compania SIVECO Romania, vor prezenta oficial platforma virtuală GEODESY-INSTRUCT.

Conferința va avea loc vineri, 9 martie, începând cu ora 10, la Casa Politehnicii nr.2 din B-dul Mihai Eminescu 11, Timișoara

Proiectul este menit să contribuie la creșterea calității ofertei educaționale din învățământul tehnic la nivelul regiunilor București-Ilfov, Nord-Est, Centru și Vest prin mai buna corelare a programelor aferente specializării Măsurători Terestre și Cadastru cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii. Accesul la învățământul superior este facilitat prin implementarea unei soluții software în activitățile de predare-învățare. Studenții vor putea învăța mai rapid și mai ușor, având la dispoziție un instrument de studiu util, care să le ofere un real avantaj competitiv în carieră. Platforma poate fi accesată pe www.geodesy-instruct.ro.

Va fi prezentată platforma GEODESY-INSTRUCT la care s-a lucrat pe parcursul ultimului an. Evenimentul de la Timișoara se înscrie în programul lansărilor rețelei online programate în luna martie la nivelul partenerilor . (București - 5 martie, Iași - 16 martie și Alba Iulia - 19 martie).

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1. „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Calitate în învățământul superior”. Cu o durată de 24 de luni, proiectul are un buget total de 9.888.027 de lei, din care  9.687.938  reprezintă contribuția nerambursabilă a Comisiei Europene, restul sumei de 197.713 fiind asigurată din contribuția solicitantului, iar suma de 2.376 reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului.

Conf.dr.ing. Carmen Grecea