A. DATE PROIECT

Proiectul este finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, CNCS/CCCDI – UEFISCDI.

uefiscdi

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare post doctorală

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-1093

Acronimul: WIR-STAB-01

Contract: 93 din 02.05.2018

Coordonator: Universitatea Politehnica Timisoara

Scopul proiectului este de a dezvolta o tehnologie nouă privind stabilizarea/solidificarea reziduurilor provenite din arderea deşeurilor municipale solide, care să poată fi implementată la scară industrială, având la bază tehnologia şlamului dens aplicată pentru transportul şi depozitarea în haldă a zgurii şi cenuşii provenite din arderea cărbunelui în centralele energetice. Conceptul inovator se bazează pe utilizarea subproduselor de desulfurare şi a cenuşii de electrofiltru ca material liant pentru stabilizarea prin solidificare a poluanţilor (metale grele în speţă) conţinuţi în reziduurile provenite din incinerarea deşeurilor municipale. Pentru tratarea acestui tip de reziduuri, procedeul de stabilizare/solidificare reprezintă una din cele mai larg răspândite şi aplicate metode. Metoda presupune reţinerea compuşilor chimici poluanţi în matricea unui material liant prin absorpţie, hidratare şi reacţii de precipitare. Scopul acestui procedeu este de a crea noi compuşi, care să reţină poluanţii într-o formă stabilă, şi care să fie inerţi sau cu un pericol mai scăzut de poluare în raport cu substanţa initială (reziduul).

Proiectul presupune o serie de experimente pentru înglobarea reziduurilor provenite din incinerarea deşeurilor menajere în matricea rocii de cenuşă bazate pe rezultatele cercetărilor anterioare. În acest sens, se va dimensiona haldă de depozitare la o scară rezonabilă, cu scopul de a investiga fenomenul de levigare în condiţii expunere în mediu ambiant expus la interperii. În acest sens se vor efectua teste de levigare şi percolare conform standardelor în vigoare, cu scopul de a urmării concentraţia poluanţilor în levigat.

B. COLECTIVUL DE CERCETARE

Director contract de cercetare - Coordonator

Dr.ing. Mihail Reinhold WÄCHTER

Mentor

Prof.dr.ing.habil Daniel DAN

C. OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI 2018

Etapa I - Up-gradarea demonstratorului de laborator existent. Proiectare. Achiziţii echipamente.

Activitate 1.1 Pregătirea documentaţiei de proiectare.

Activitate 1.2 Proiectarea instalaţiilor aferente up-gradarii demonstratorului experimental în concordanţă cu tehnologia propusă.

Activitate 1.3 Elaborarea fişelor tehnice şi a caietului de sarcini pentru achiziţia echipamentelor.

Activitate 1.4 Lansarea procedurii de achiziţie publică în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Activitate 1.5 Recepţia echipamentelor achiziţionate. Plata echipamentelor.

Etapa II - Constructia instalatiei pilot. Punerea in functiune. Teste de functionare. Analize de laborator.

Activitate 2.1 Integrarea echipamentelor in ansamblul tehnologic proiectat.

Activitate 2.2 Punerea in functiune a instalatiei.

Activitate 2.3 Investigarea reziduurilor utilizate in experimente. Caracterizare fizico-chimica.

Activitate 2.4 Testarea mai multor retete de slam dens.

Activitate 2.5 Interpretarea rezultatelor obtinute.

Activitate 2.6 Identificarea retetelor optime de preparare slam dens.

Activitate 2.7 Proiectarea haldei de depozitare conform cu tehnologia propusa

Activitate 2.8 Realizarea haldei de depozitare. Investigarea comportarii in timp.

Activitate 2.9 Prelevarea si investigarea probelor de percolare si levigat. Diseminare rezultate.

D. DISEMINARE

2018

M.R. WÄCHTER, D. DANIEL, I. IONEL “Leaching investigation of a new concept of landfill disposal for waste incineration residues on environmental conditions exposure. Part 1: Scenario and disposal model setup”, GLOREP 2018 Conference, Timişoara, România – abstract acceptat.

2019

M.R. WÄCHTER, I. IONEL, A.G. Negrea “Procedeu de tratare a reziduurilor provenite din incinerarea deseurilor menajere perin solidificare-stabilizare in roca de cenusa”, Prezentare poster, Salonul International de Inventii si Inovatii "TRAIAN VUIA" Timisoara, editia a V-a, 12-14 Iunie, 2019, Publicata in catalogul oficial al salonului ISSN 978-606-35-0290-3, Editura Politehnica

Premii

E. STADIUL PROIECTULUI

Etapa I - Up-gradarea demonstratorului de laborator existent. Proiectare. Achiziţii echipamente.
An Activtate Denumire Stadiu de realizare
2018 1.1 Pregătirea documentaţiei de proiectare. Realizat
1.2 Proiectarea instalaţiilor aferente up-gradarii demonstratorului experimental în concordanţă cu tehnologia propusă. Realizat
1.3 Elaborarea fişelor tehnice şi a caietului de sarcini pentru achiziţia echipamentelor. Realizat
1.4 Lansarea procedurii de achiziţie publică în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Realizat
1.5 Recepţia echipamentelor achiziţionate. Plata echipamentelor. Realizat
 
Etapa II - Constructia instalatiei pilot. Punerea in functiune. Teste de functionare. Analize de laborator.
An Activtate Denumire Realizat
2019 2.1 Integrarea echipamentelor in ansamblul tehnologic proiectat. Realizat
2.2 Punerea in functiune a instalatiei Realizat
2.3 Investigarea reziduurilor utilizate in experimente. Caracterizare fizico-chimica. Realizat
2.4 Testarea mai multor retete de slam dens Realizat
2.5 Interpretarea rezultatelor obtinute Realizat
2.6 Identificarea retetelor optime de preparare slam dens Realizat
2.7 Proiectarea haldei de depozitare conform cu tehnologia propusa Realizat
2.8 Realizarea haldei de depozitare. Investigarea comportarii in timp Realizat
2.9 Prelevarea si investigarea probelor de percolare si levigat. Diseminare rezultate. Realizat