Sesiunea iulie 2024

Prezentare specializări

Master ADS PAS

Programe Master

Numarul de locuri nu a fost deocamdata stabilit.

Domeniul de master Program de studii Locuri buget Locuri taxă
Inginerie civilă şi instalaţii IPT- Infrastructuri pentru transporturi
ADS - Advanced Design of Steel and Composite Structures (in lb. engleza)
RC - Reabilitarea constructiilor
DD - Dezvoltare durabilă – Auditul energetic şi securitate la incendiu a clădirilor
OBS OESISPM / OSH - Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului / Optimizarea sistemelor hidrotehnice
OMSI - Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii
Inginerie geodezică CEBI - Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile

OBS Vor funcționa unul sau două programe, în funcție de numărul candidaților si opțiunile acestora. La înscriere, dacă se optează pentru unul dintre programele din acest pachet, in lista de opțiuni se va trece imediat in continuare celălalt program.

Notă: În data de 30.04.2015 a fost semnat un acord de parteneriat între Universitatea Politehnica Timişoara şi Agenţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi (ANEVAR) care stabileşte cadrul prin care studenţii ce urmează cursurile programului de studii de master ”CADASTRU ŞI EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE’’ pot obţine o diplomă de absolvire eliberată de ANEVAR.

Calendarul admiterii

Inscrierea se face online prin platforma Enroll sau la sediul facultății, între orele 10-14 (cu exceptia zilelor de sambata si duminica). Confirmarea se face doar la sediul facultatii.

Accesează portalul de înscriere online Enroll

Instrucțiuni de înscriere online folosind platforma Enroll

Înscriere candidaţi: 28.06.2024 - 06.07.2024 până la ora 14:00 (online admitere.upt.ro)
28.06.2024 - 06.07.2024 până la ora 14:00 (fizic la facultate)
28.06.2024 - 22.07.2024 până la ora 14:00 (online admitere.upt.ro)
28.06.2024 - 22.07.2024 până la ora 14:00 (fizic la facultate)
Concurs de admitere (interviu): 08.07.2024 (luni) – 09.07.2024 (marți)
23.07.2024 (marti) – 24.07.2024(miercuri)
Rezultatele concursului: 09.07.2024, ora 18:00
24.07.2024, ora 18:00
Definitivarea rezultatelor: 10.07.2024, ora 09:00 – 12.07.2024, ora 14:00
25.07.2024, ora 09:00 – 26.07.2024, ora 16:00

Confirmare admitere

Având în vedere că orice candidat a avut posibilitatea de a concura în paralel la mai multe secțiuni ale UPT sau chiar la alte universități, candidații declarați admiși, indiferent dacă au avut sau nu candidaturi multiple, au obligația ca până la termenele stabilite, să confirme statutul de admis și, implicit, rămânerea în concurs la secțiunea în cauză, cu lista de opțiuni inițială.

Trebuie specificat că nu se confirmă admiterea pe locul curent, ci statutul de admis la secțiunea în cauză, locul urmând a fi cunoscut abia la finele procedurii de stabilire a rezultatelor, ca rezultat al listei de opțiuni inițiale și al poziției ocupate de candidat în clasamentul final.

Confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare ca student al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății de Constructii și, în plus, în cazul celor admiși în regim fără taxă, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Comisia de Admitere a Facultății de Constructii. Candidații care nu respectă toate obligațiile de mai sus, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză.

Bibliografie Interviu

Infrastructuri pentru transporturi (IPT)

Gh. Buzdugan – Rezistența materialelor, Ed. Academiei, 1986 (PAS, AD)

M.Ivan, A. Vulpe, V. Bănuț – Statica, stabilitatea și dinamica construcțiilor, Ed. D.P. București (PAS, ADS)

C. Dalban și alții – Construcții cu structură metalică. Ed. Did. și Ped. București, 1997 (PAS, ADS)

F.Belc – Căi de comunicație terestre. Elemente de proiectare. Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999 (IPT)

I.Dumitrescu – Manualul de instalații. Ed. Artenco, București, 2002 (OMSI)

I.Borza – Instalații în construcții – Ed. Politehnica, Timișoara, 2003 (OMSI)

I Sârbu – Instalații frigorifice, Ed. Mirton, Timișoara 1998 (OMSI)

Colecția Revista instalatorul și Tehnica instalațiilor. 2005-2007 (OMSI)

Colectiv Cadastru U.P.T. - Complemente de Masuratori Terestre, vol.1-2, Editura Politehnica, Timișoara 2006 – (CEBI)

Gh. Novac - Cadastru, Ed. Mirton, Timisoara 2007 (CEBI)

I.Buchman, C.Bob, E.Jebelean, C.Badea, L.Iureș – Controlul calității lianților, mortarelor și betoanelor. Ed. Orizonturi Univ, Timișoara, 2003 (RC)

I.Cadar, T.Clipii, A.Tudor – Beton armat. Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2005 (RC)

F. Iordache - Termotehnica Constructiilor, -ed. a 2-a 2008 Matrix Rom (DD)

Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalatii (OMSI)
Cadastru și evaluarea bunurilor imobile (CEBI)
Proiectarea avansată a structurilor metalice și compozite (PAS)
Reabilitarea constructiilor (RC)
Dezvoltare durabilă: auditul energetic și securitatea la incendiu a clădirilor (DD)
Advanced Design of Steel and Composite Structures (ADS)
Optimizarea sistemelor hidrotehnice (OSH)

Prișcu R. - Construcții hidrotehnice, Vol I și II, Editura Didactică și Pedagogică București 1974 (OSH)

Popovici A., Popescu C - Baraje pentru acumulari de apă, Vol I și II, Editura Tehnică, București 1992, 2002 (OSH)

Stematiu D. - Amenajari hidroenergetice, Editura Tehnică, București 2008 (OSH)

Wehry A., Panțu H. - Amenajări hidroameliorative, Editura Aprilia Print,Timișoara, 2008

Dan E. - Regularizări de râuri, Editura Didactică și Pedagogică, București 1965 (OSH)

Laura Constantinescu- Organizarea teritoriului, Edit. Mirton, 2007 (IRRD)

Gh. Rogobete, D. Țărău – Solurile și ameliorarea lor, Edit. Marineasa, 1997 (IRRD)

V. Doandeș – Topografie aplicată, Edit. Politehnica, 2007 (IRRD)

A. Wehry, M. Orlescu – Reciclarea și depozitarea ecologică a deșeurilor, Edit.Orizonturi Universitare, 2000 (IRRD)

M. Giurconiu, I. Mirel, A. Carabeț, D Chivereanu, C. Florescu, C. Stăniloiu - Construcții și instalații hidroedilitare – Editura de Vest, Timișoara, 2002. (OESISPM)

A. Carabeț - Procese poluante în apele de suprafață și subterane –, Editura Mirton,Timișoara, 2001. (OESISPM)

S. Vișan, A. Angelescu, C. Alpopi. - Mediul înconjurător. Poluare și protecție –,Editura Economică, București, 2000. (OESISPM)

Inginerie și reabilitare rurală durabilă (IRRD)
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară și protecția mediului (OESISPM)

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre admiterea master iulie 2024 (upt)