Termene plată taxe pentru anul universitar 2023-2024,
invățămănt cu frecvență, învățământ la distanță, învățământ cu frecvență redusă

Taxă Student Termen de plată
Semestrul I Semestrul II*
fără
penalizare
cu
penalizare
fără
penalizare
cu
penalizare
Taxă anuală de școlarizare - forma cu taxă /
Taxă de recontractare discipline - forma fără taxă
Licență/ master
(cu  excepția anilor terminali)
21.12.2023 25.01.20241
14.02.20242
18.04.2024 16.05.20241
30.05.20242
18.07.202433
Taxă anuală de școlarizare - forma cu taxă /
Taxă de recontractare discipline - forma fără taxă
Licență – an terminal 21.12.2023 25.01.20241
14.02.20242
04.04.2024 18.04.20241
16.05.20242
30.05.202433
Taxă anuală de școlarizare - forma cu taxă /
Taxă de recontractare discipline - forma fără taxă
VI Arhitectură/ IIMaster 21.12.2023 25.01.20241
14.02.20242
04.04.2023 18.04.20241
16.05.20242
30.05.202433

1 În caz de neplată, notele obținute la examenele din semestrul I/II nu vor fi validate de facultate neputând fi consemnate in catalogul de note,
2 În caz de neplată, studentul va fi propus spre exmatriculare, revenirea la statutul de student făcându-se in urma achitării taxelor restante și a penalităților aferente.
3 Exmatriculare
*Achitarea taxelor aferente semestrului II este condiționată de achitarea prealabilă a taxelor din semestrul I.