FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

PROGRAMAREA EXAMENELOR
sem. II

P1 - 03.06-22.06 P2 - 24.06-07.07 
DISCIPLINA Ziua ORA SALA Ziua ORA SALA
I  ING.CIVILA 
Matematici speciale  19.06 9.00 VV 28.06 9.00 VV
Fizica  05.06 09.00 VV 25.06 8.00 VV
Mecanică  14.06 9.00 VV 02.07 9.00 VV
Materiale de construcţii  10.06 09.00 VV 07.07 9.00 VV
Desen tehnic şi infografică            
Ingineria mediului             
Curs general de construcţii       26.06 11.00 VV
I  INSTALATII
Matematici speciale 03.06 10.00 NM 25.06 12.00 VV
Fizica  06.06 8.00 NM 28.06 12.00 NM
Mecanică   14.06 12.00 VV 02.07 12.00 VV
Materiale de instalatii 18.06 8.00 NM 05.07 12.00 LN
Curs general de instalații            
Surse neconvenționale de energie            
II  ING. CIVILĂ
Rezistenţa materialelor 2 03.06 9.00 A104/109 03.07 9.00 A104/109
Statica si stabilitatea constructiilor 1 (gr. 121,122) 13.06 9.00-14.00 NM 05.07 9.00-14.00 NM
Statica si stabilitatea constructiilor 1 (gr.123,124) 13.06 14.00-19.00 NM 05.07 14.00-19.00 NM
Instalatii pentru constructii 06.06 12.00 NM 28.06 13.00 VV
Geotehnica (GR.121,122) 20.06 8.00 LG6 25.06 8.00 LG6
Geotehnica (GR.123,124) 21.06 8.00 LG6 26.06 8.00 LG6
Fizica constructiilor       04.07 9.00 A211
Bazele proiectarii constructiilor partea (Hidro)       02.07 9.00 H1
Bazele proiectarii constructiilor partea (CTII)       01.07 13.00 VV
Economie generala       27.06 8.00 VV
III ING CIVILA
Beton armat si precomprimat 2 21.06 9.00-15.00 NM 05.07 9.00-15.00 VV
Cladiri civile 1 10.06 14.00-17.00 VV 02.07 9.00-12.00 NM
Constructii metalice 2 06.06 9.00-12.00 VV 28.06 8.00-12.00 NM
Dinamica si elemente de inginerie seismica 14.06 9.00-13.00 NM 25.06 14.00-18.00 NM
Alimentari cu apa (ach, csaac)       25.06 9.00 H4
Hidrologie si hidrogeologie (ach, csaac)       26.06 10.00 H1
Tehnologia construcţiilor (ccia, cfdp)            
Proiectare asistata de calculator (ccia)            
Management in constructii (ccia, cfdp, ach, csaac)       04.06 16.00 H3
Tehnologii specifice lucrarilor de drumuri (cfdp)            
I IC ENGLEZĂ
Matematici speciale 19.06 9.00 VV 28.06 9.00 VV
Fizica 07.06 9.00 VV 25.06 8.00 VV
Materiale de construcţii 1 11.06 9.00 A211 05.07 9.00 A211
Mecanica 17.06 16.00 M1 02.07 16.00 M1
Metode numerice  05.06 14.00 LAB RECTORAT 01.07 11.00 A101(Electro)
Informatică aplicată              
Curs general de construcţii       27.06 10.00 M1
             
II IC ENGLEZĂ
Statica si stabilitatea construcţiilor 1  18.06 16.00-20.00 VV 26.06 16.00-20.00 VV
Bazele proiectării construcţiilor 04.06 12.00 M1 02.07 12.00 M2
Rezistenţa materialelor 2 06.06 12.00 LN 04.07 9.00 NM
Geotehnica 13.06 9.00 LG DEP CCTFC 07.07 9.00 LG CCTFC 
Economie generala            
Electrotehnica si termotehnica constructiilor            
Comunicare            
Drumuri si autostrazi            
III IC ENGLEZĂ
Dinamica si elemente de inginerie seismica 12.06 9.00 M1 25.06 9.00 M1
Beton armat si precomprimat 2 17.06 9.00 VV 04.07 9.00 VV
Constructii metalice 2 21.06 9.00 M1 02.07 9.00 M1
Clădiri  04.06 9.00 A223 28.06 9.00 A223
Metoda elementului finit (MEF)            
Instalatii pentru constructii            
Management in constructii            
Tehnologia lucrarilor de constructii  1            
I IC GERMANĂ
Matematici speciale 10.06 10.00 A224 28.06 10.00 A224
Materiale de constructii 19.06 10.00 NM 07.07 13.00 VV
Fizică 12.06 9.00-12.00 VV 25.06 9.00 LN
Mecanica 06.06 8.00 A109 02.07 10.00 A109
Desen tehnic si infografica             
Curs general de construcţii            
Ingineria mediului             
II IC GERMANĂ
Geotehnica 13.06 9.00 LAB 6 27.06 9.00 LAB 6
Rezistenţa materialelor 2 05.06 10.00 A104-109 01.07 15.00 A104-109
Statica si stabilitatea constructiilor 1  18.06 16.00-20.00 VV 04.07 16.00-20.00 VV
Comunicare            
Fizica  construcţiilor            
Economie generala            
Bazele proiectării construcţiilor       02.07 10.00-12.00 M2
III IC GERMANĂ
Dinamica si elemente de inginerie seismica 17.06 9.00 M1 28.06 13.00 M1
Beton armat si precomprimat 2 11.06 14.00 NM 03.07 14.00 VV
Constructii metalice 2 06.06 9.00 A111 01.07 9.00 A111
Constructii civile 1 03.06 9.00 A111 05.07 9.00 A111
Constructii civile 1 proiect            
Proiectare asistata de calculator            
Management 13.06 9.00        
Tehnologia lucrarilor de constructii  1            
I CADASTRU
Matematici speciale 04.06 10.00 C208 28.06 10.00 C208
Instrumente si metode de masurare 07.06 12.00 LN 02.07 9.00 LN
Fizică 12.06 9.00-12.00 VV 25.06 9.00 LN
Pedologie şi geomorfologie 17.06 10.00 C208 05.07 10.00 C208
Desen tehnic și infografică            
Protectia mediului            
II CADASTRU
Astronomie geodezică 13.06 10.00 LN 04.07 10.00 LN
Sisteme informatice geografice 03.06 9.00 VV 28.06 10.00 LN
Geodezie 1 05.06 10.00 LN 26.06 10.00 LN
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice (TPMG) 10.06 10.00 LN 01.07 10.00 LN
Economie generala            
Constructii hidrotehnice si retele tehnico-edilitare            
Desen topografic si cartografic            
III CADASTRU
Cadastru 2 11.06 9.00 LN 02.07 10.00 C208
Cartografie 2 06.06 9.00 LN 28.06 13.00 LN
Fotogrametrie digitală 03.06 9.00 LN 25.06 12.00 LN
Măsurători electronice de distanţe 2 18.06 9.00 LN 05.07 9.00 LN
Ridicari topografice speciale            
Management            
Geodezie satelitara 14.06 12.00 LN      
II INSTALAŢII
Hidraulica 2 06.06 12.00 VV 03.07 9.00 NM
Aparate termice 12.06 12.00 NM 26.06 9.00 NM
Termotehnica 2 13.06 10.00 LVENT 28.06 9.00 A211
Tehnologia şi montajul instalaţiilor 1 04.06 13.00 NM 01.07 9.00 NM
Construcţii            
Informatică aplicată            
Economie generală            
             
III INSTALAŢII
Instalaţii sanitare 2 19.06 14.00 VV 05.07 16.00 VV
Instalaţii de încălzire 2 15.06 10.00 VV 27.06 9.00 NM
Măsurări în instalaţii 10.06 8.00 NM 01.07 9.00 VV
Instalaţii de ventilare şi condiţionare 1  05.06 8.00 NM 25.06 9.00 NM
Instalaţii electrice 1            
Management            
Informatică aplicată 2            
Instalaţii hidraulice industriale            
I Master CEBI (Cadastru)
Monitorizarea construcţiilor speciale  12.06 18.00 LN 28.06 18.00 LN
Algoritmi pentru analiza reţelelor geodezice 05.06 17.00 C310 25.06 17.00 C310
Evaluarea bunurilor imobile 19.06 18.00 LN 03.07 18.00 LN
Contabilitate             
I Master IPT
Siguranța circulației rutiere și feroviare 14.06 18.30 MP 06.07 10.00 MP
Managementul proiectelor 16.06 10.00 A314 29.06 10.00 A314
Întreținerea și exploatarea drumurilor 21.06 18.30 MP 03.07 18.30 MP
Căi ferate pentru viteze mari 07.06 18.30 MP 26.06 18.30 MP
I Master RC
Procedee pentru reproiectarea construcţiilor 13.06 18.00 M2 27.06 18.00 M2
Acţiuni speciale 04.06 18.00 M2 04.07 18.00 M2
Remedierea şi consolidarea construcţiilor din lemn 11.06 18.00 A211 25.06 18.00 A211
Elemente avansate de fizica constructiilor 18.06 18.00 A224 02.07 18.00 A224
I Master DD
Elemente avansate de fizica construcţiilor  21.06 18.00 A223 04.07 18.00 A223
Auditul energetic al clădirilor şi analiza economică şi finanţarea investitţilor 05.06 18.00 A216 25.06 18.00 A216
Calculul performanţelor termice şi energetice şi certificarea energetică a construcţiilor 11.06 18.00 A223 27.06 18.00 A223
Calculul structurilor la acţiunea focului 1 18.06 18.00 A223 02.07 18.00 A223
I Master OESISPM
Reabilitarea şi retehnologizarea sistemelor de alimentare cu apă 18.06 18.30 H1 25.06 18.30 H1
Optimizarea exploatării reţelelor de alimentare cu apă 11.06 18.00 H1 05.07 18.00 H1
Optimizarea exploatării reţelelor de canalizare 05.06 19.30 H0 01.07 19.30 H0
Reabilitarea şi retehnologizarea sistemelor de canalizare 03.06 18.00 H1 27.06 18.00 H1
I Master OSH
Calculul plastic și neliniar al structurilor hidrotehnice 11.06 17.00 H4 25.06 17.00 H4
Modelarea scurgerii în bazine hidrografice 05.06 17.00 H4 03.07 17.00 H4
Urmărirea comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice 17.06 17.00 H4 01.07 17.00 H4
Exploatarea sistemelor hidrotehnice 20.06 17.00 H4 27.06 17.00 H4
I Master OMSI 
Confort ambiental 2 21.06 18.00 VV 01.07 18.00 VV
Sisteme moderne de climatizare și ventilare 11.06 18.00 VV 25.06 18.00 L VENT
Optimizarea sistemelor de distribuție a apei 1 17.06 18.00 VV 05.07 18.00 VV
Optimizarea sistemelor de încălzire 1 06.06 18.00 VV 27.06 18.00 VV
I Master ADS
Robusteţea structurilor la acţiuni extreme 03.06 17.00 M2 25.06 17.00 M2
Analiza avansată şi proiectarea clădirilor multi-etajate  12.06 17.00 M2 28.06 17.00 M2
Structuri compuse oţel-beton proiectare avansată  18.06 17.00 M2 05.07 10.00 M2
Calculul structurilor la acţiunea focului 07.06 17.00 M2 02.07 17.00 M2
Etică şi integritate academică        07.07 17.00 A117