FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

PROGRAMAREA EXAMENELOR
sem. I

DISCIPLINA DATA ORA SALA
I ING CIVILA+INSTAL
Analiza matematică - gr.1,2,3,4,5,6 24.02 9.00 VV
Analiza matematică - INSTALATII 24.02 9.00 VV
Chimie - gr.1,2,3,4,5,6 20.02 15.30 NM
Chimie- INSTALATII 20.02 15.30 NM
Algebră  şi geometrie -gr.1,2,3,4,5,6 12.02 8.00-12.00 VV
Algebră  şi geometrie- INSTALATII 12.02 12.00-16.00 VV
Topografie - gr.1,2,3,4 15.02 9.00-13.00 VV
Topografie- gr.5,6+ INSTAL 15.02 9.00-13.00 VV
Elemente de arhitectură şi sistematizare      
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare      
Geometrie descriptivă      
II ING CIVILA
Cai de comunicatii terestre si poduri 16.02 12.00-15.00 VV
Rezistenţa materialelor 1  12.02 10.00 A104-A109
Geologie 22.02 16.00-20.00 VV
Mecanica fluidelor şi hidraulică 19.02 16.00-19.00 MP
Informatică aplicată      
Matematici asistate de calculator 14.02 9.00 VV
Construcţii hidrotehnice 23.02 18.00 VV
Cultură şi civilizaţie      
III subgrupe CCIA +CFDP + HIDRO
Statica construcţiilor 2 25.02 10.00 NM
Beton1 12.02 9.00-13.00 NM
C-tii metalice 1 15.02 9.00-12.00 NM
Fundatii 1 -CFDP+HIDRO 22.02 8.00 LG17
Fundatii 1 - CCIA 22.02 8.00 LG17
Constructii din lemn      
Hidraulică       
Dezvoltare durabilă  14.02 10.00-12.00 M1
Legislaţie în construcţii      
Tehnologia lucrarilor hidrotehnice      
IV CCIA 
Structuri din beton armat şi precomprimat 23.02 10.00 M1
Structuri metalice 19.02 15.00 M1
Clădiri 14.02 10.00 A223
Organiz.lucr. CCIA 16.02 13.00 A314
Tehnici experimentale      
Reabilitarea structurilor 1      
Comunicare      
IV CFDP 
Drumuri 1 15.02 9.00 MP
Căi ferate 1 16.02 9.00 MP
Poduri metalice 14.02 9 MP
Poduri masive 12.02 13 M1
Autostrazi si drumuri urbane 23.02 11.00 MP
Inginerie de trafic 20.02 15 MP
Comunicare 22.02 16.00 MP
IV ACH
Regularizări de râuri 12.02 9.00 H1
Amenajări hidrotehnice 19.02 9.00 H1
Baraje 16.02 9.00 H1
Canalizări 23.02 9.00 H1
Gospodarirea apelor  13.02 10.00 H1
Organizarea lucrărilor și șantierelor hidroteh. 20.02 9.00 H1
Cai navigabile       
IV CSAAC
Canalizări 23.02 9.00 H1
Epurarea apei 16.02 9.00 H1
Tratarea apei 14.02 9.00 H4
Amenajari hidrotehnice 19.02 9.00 H1
Gospodarirea apelor  13.02 10.00 H1
Organizarea lucrărilor și șantierelor hidroteh. 20.02 9.00 H1
Protectia resurselor de apa 14.02 10.00 H1
II INSTALAŢII
Electrotehnică 19.02 12-14 A107
Hidraulica 16.02 12.00 A211
Termotehnica  23.02 14.00 A112
Rezistenţa materialelor1 13.02 9 APN (HIDRO)
Masini hidraulice 22.02 14.00 A108
Organe de masini 21.02 18.00 VV
III INSTALAŢII
Sisteme de alimentare cu gaze naturale 21.02 8.00 A326
Inst. Sanitare 1  19.02 12 A326
Inst. încălzire 1 15.02 9.00 LN
Inst. Frigorifice 1 12.02 9.00 LVENT
Tehnologia si montajul instalatiilor  23.02 9.00 A325
IV  INSTALAŢII
Tehnologia si montajul instalatiilor 2 12.02 10 A211
Metode numerice in instal. 14.02 10.00 A211
Instalaţii electrice 2 16.02 10.00 A112
Instalaţii de ventil. şi condiţionare 2 19.02 10.00 A108
I CADASTRU
Analiza matematică 12.02 10.00 C208
Algebră liniara, geometrie analitica si diferentiala 16.02 9.00 NM
Topografie 1 23.02 12.00 C208
Chimie 19.02 14.00 LN
Elemente de arhitectură       
PC si limbaje de programare       
Curs general de constructii 14.02 8.00 C208
Geometrie descriptivă       
II CADASTRU
Topografie 2 16.02 10.00 LN
Elem. de statistica matematica 12.02 10.00 LN
Bazele geometrice ale fotogrametriei 19.02 17.00 LN
Cai de comunicatii si lucrari de arta 21.02 14.00 LN
Matematici asistate de calculator 08.02 10.00 LN
III CADASTRU
Cadastru 1 13.02 14.00 LN
Cartografie 1 16.02 14.00 LN
Geodezie 2 22.02 12.00 C208
Măsurători electronice de distante 20.02 14.00 LN
Compensarea mas. Si statistica matematica 29.02 14.00-16.00 C208
Amenajare teritoriala si urbanism  20.02 14.00 C208
IV  CADASTRU
Sisteme info. în cadastru  23.02 16.00 LN
Tehnologii geodezice spaţiale 15.02 10.00 C310
Tehnica masuratorilor topografice ingineresti 13.02 9 LN
Fotogrametrie 2 20.02 17.00 LN
Publicitate imobiliară şi legislaţie cadastrală 20.02 16.00-18.00  C206
Proiectarea si optimizarea retelelor geodezice 29.02 14.00  
I IC ENGLEZĂ
Topografie 12.02 14.00 C208
Analiza matematică - 50 STUD 21.02 14.00 VV
Algebră  şi geometrie 16.02 8.00 A211
Chimie 23.02 14.00 A223
Desen tehnic și infografică       
Geometrie descriptivă        
II I.C. ENGLEZĂ
Mecanica fluidelor Fluids mechanics 19.02 14.00 A112
Materiale Material Science 16.02 9.00 A116
Rezistenta materialelor 1 Mechanics of Materials 14.02 12.00 M1
Geologie 21.02 15.00 MP
Grafică asistată de calculator S-AU DAT TOATE PREZENTARILE
Elemente de arhitetcură şi sistematizare
Cultură şi civilizaţie 
Ingineria mediului 
III IC ENGLEZĂ
Fundatii 23.02 14.00 M1
Beton 1 16.02 14.00 NM
Construcţii metalice 1 20.02 12.00 A108
Statica şi stabilitatea c-ţiilor 2 13.02 12.00 M1
Fizica construcţiilor 21.02 9.00-11.00 A122
Soil and Rock Mechanics      
Marketing and building legislation      
IV  IC ENGLEZĂ
Structuri b.a. şi precomprimat 13.02 10.00 VV
Management 19.02 14.00 A322
Constructii civile 16.02 9.00 A223
Structuri metalice 23.02 16.00 M2
Special metal structures 22.02 14.00-16.00 M1
Special concrete structures 08.02 09.00  
Bridges 12.02 13.00 A112
I IC GERMANĂ
Analiza matematică 23.02 10.00 A107
Algebră liniară 15.02 12 A223
Chimie 20.02 10.00 A107
Topografie 12.02 13.00 MP
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare       
Geometrie descriptivă      
II IC GERMANĂ
Cai de comunicatii terestre si poduri 12.02 9.00 MP
Rezistenţa materialelor1 16.02 11.00 A109/A104
Geologie 20.02 15.00 A107
Mecanica fluidelor şi hidraulică 24.02 10.00 A211
Matematici asistate de calculator 14.02 12.00 A326
III IC GERMANĂ
Statica 2 22.02 12.00 A325
Fundatii 16.02 10.00 A325
Beton1 12.02 14.00 NM
Construcţii metalice 1 19.02 14 A325
Marketing      
Ctii Hidrotehnice      
Ctii Lemn      
IV  IC GERMANĂ
Structuri beton armat şi precomprimat 13.02 12.00 NM
Structuri metalice 16.02 8.00 A308
Clădiri 2 23.02 12.00 A224
Organiz.lucr. de constructii 19.02 14 A314
I Master CEBI (Cadastru)
Norme, standarde europene în cad. 22.02 18.00 C206
Programe compensare în cadastru 12.02 16.00 C310
Tehn. avansate măsurare 19.02 18.00 C208
Pedologie şi bonitare cadastrală      
Etica si integritate academica      
I Master IPT
Teoria elasticităţii 13.02 18.00 NM
Ing. Mediului 15.02 18.00 MP
MEF 19.02 16.00-18.00 A104
Mecanica pamanturilor 22.02 17.30 A122
I Master RC
Teoria elasticităţii 13.02 18.00 NM
MEF 22.02 18.00 A108
Durabilitatea materialelor si elementelor 15.02 18.00 M2
Tehnici şi metode experimentale  20.02 17.00 A110
I Master DD
Evaluare consumuri energetice a instalatiilor  12.02 18.00 A211
Durabilitatea materialelor si elementelor 15.02 18.00 M2
Concepţia, proiectarea şi protecţia termică clădiri 19.02 18.00 A224
Evaluare consumuri de energie la incalzire  22.02 18.00 A223
I Master OESISPM
Metode biotehnice tratare si epurare apa 20.02 18.00 H1
Modelare matem. aplicată in HIDRO 15.02 18.00 H4
Hidraulica specială 16.02 18.00 H4
Dezv.durabila prin proiecte si programe 12.02 20.00 H1
I Master OSH
Sinteze de proiectare asist.de calc. 16.02 17.00 H1
Modelare matem. aplicată in HIDRO  19.02 17.00 H4
Teoria elasticităţii 13.02 18.00 H3
Hidraulica specială 22.02 17.00 H4
I Master OMSI 
Performabilitatea instalatiilor 12.02 19.00 Linstal
Confort ambiental 22.02 19.00 A325
Sisteme informaţionale in instal. 20.02 19.00 A325
Instalatii pentru stingerea incendiilor  14.02 19.00 LVENT
I Master ADS
MEF- elemente avansate/Advanced Finite Element Analysis 15.02 16.00 M1
Tehnici şi metode exp./Research&Design -prof. Nagy 22.02 18.00 A110
Tehnici şi metode exp./Research&Design- Prof.Crisan      
Teoria elasticităţii şi plasticităţii/Theory of Elasticity&Plasticity 13.02 18.00 NM
Evaluare parametri DD/Life Cycle Analysis for Building Str. 19.02 18.00 A110
II Master CEBI (Cadastru)
Drept funciar 13.02 18.00 C208
Management şi marketing imobiliar 22.02 18.00 A314
Elem de dezvoltare durabila 20.02 18.00 C208
Măsurători topo ing. in c-tii si industrie 15.02 18.00 C. Avram 
II IPT
Aeroporturi 16.02 15.00 MP
Sistematizare urbana 23.02 15.00 MP
Poduri cu str.compusa o-b  20.02 15.00 A108
Materiale şi tehnologii avansate 14.02 15.00 MP
II Master RC
Remediere şi consolidare c-tii zidărie 19.02 18.00 A108
Remediere şi consolidare c-tii b.a. 16.02 18.00 A223
Remediere şi consolidare fundaţii 13.02 17.00 A223
Remediere şi consolidare c-tii metalice 22.02 18.00 A326
II Master DD
Protecţia pasivă la foc/Siguranţa la foc 13.02 18.00 VV
Instal.  De prot. Activa si pt. desfumare 19.02 18.00 A107
Reabilitare termică clădiri şi inst. 21.02 18.00 A107
Calcul structurii la actiunea focului 16.02 18.00 A224
II Master OESISPM
Manag. si depozitare ecol. deşeuri 15.02 18.00 H3
Monitoring integrat al PM 14.02 18.00 H1
Impact c-tii hidroedil. asupra mediului 19.02 18.00 H3
Tratarea nămolurilor  13.02 18.00 H4
II Master OSH
Amenajări hidro de mica putere 13.02 17.00 H3
Optimizare sist. de gospodărire a apelor 15.02 17.00 H1
Dezv. durabilă prin proiecte si programe 19.02 17.00 H1
Risc si siguranţă în c-tii hidrotehnice 22.02 17.00 H1
II Master OMSI 
O.S. de distribuţie a apei 2 12.02 18.00 Lvent
Sisteme de incalzire sau racire a en. Regenerabile 21.02 18.00 A310
Sisteme moderne de iluminat 15.02 18.00 Linstal
Mat.aparate şi tehn. noi în instalaţii 19.02 18.00 A311
II Master ADS
Str. din profile de oţel formate la rece  13.02 18.00 M2
Modelarea informatiei constr. si digitalizare  20.02 17.00 A108
C-ţii metalice din plăci curbe subţiri 14.02 15.00 M2
Metode avansate calcul  foc 23.02 16.00 A308