LISTA ARTICOLE PRIMITE
SECTIUNEA 1 -  INVESTIGAREA GEOTEHNICĂ A TERENULUI DE FUNDARE
1 INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE PENTRU UN COMPLEX DE LOCUINŢE prof. dr. ing. Agneta GRUIA,
ing. ARDELEAN Liviu,
ing. BOAGIU Claudiu 
2 COMPARAŢII ÎNTRE PĂMÂNTURILE NESATURATE DIN DIFERITE ŢĂRI ŞI CONTINENTE dr.ing. Brânduşa CAZACU,  conf.dr.ing. Dan ZAROJAN 
3 ASPECTE GEOTEHNICE PRIVIND INFLUENŢA EXFILTRAŢIILOR ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE drd. ing. Cosmin TOBOLCEA,
prof.dr. ing. Vasile MUŞAT
4 DEPOZITE DE PĂMÂNT - AUTOSTRADA  TRANSILVANIA prof.dr.ing. Florian ROMAN,
5 VÂRSTA GEOLOGICĂ A ROCILOR - FACTOR DE EVALUARE A MODULULUI DE DEFORMAŢIE LINIARĂ  prof.consult. FLOREA Mircea,
ing. CIUGUDEAN Viorica,
drd.ing. ROCA Mihaela,
prof.dr.ing. GUNEA Cristina
6 FUNDAREA UNEI CONSTRUCŢII PE UN VERSANT INSTABIL prof.dr.ing. POPA Augustin,
asist.ing. ILIEŞ Nicoleta Maria
7 FENOMENE DE INSTABILITATE ÎN MUNICIPIUL ORADEA s.l dr.ing. FARCAŞ Vasile,
ing. BĂLAJ Vasile,
asist.ing. ILIEŞ Nicoleta Maria,
drd.ing. GHERMAN Marius 
8 STUDIUL DE STABILITATE A AMPLASAMENTULUI DIN STR. FĂCLIEI, ORADEA ing. geolog BĂLAJ
9 STUDII ŞI CERCETĂRI ASUPRA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI DE ASIGURARE A STABILITĂŢII IAZURILOR DE DECANTARE ÎN PROCESUL DE EXPLOATARE  conf.dr.ing. NICUŢĂ Ana
prof.dr.ing. RĂILEANU Paulică
s.l.dr.ing. ROTARU Ancuţa
10 INTERPRETAREA STATISTICĂ A INFLUENŢEI POLUANŢILOR ASUPRA CARACTERISTICILOR GEOTEHNICE ALE PĂMÂNTURILOR
drd.ing. TOBOLCEA Cosmin,
prof.dr.ing. MUŞAT Vasile
11 Unele aspecte privind corelaţia dintre compoziţia mineralogo-petrografică a terenului de fundare şi comportarea în exploatare a unor clădiri de locuit situate în zona centrală a municipiului Braşov s.l.dr.ing. MĂNTULESCU Marius ,
prof.dr.ing. TUNS Ioan
12 COBORÂREA NIVELULUI APEI SUBTERANE ÎN ZONA LOCALITǍŢII MOGOŞOAIA prof.dr.ing. LUCA Eugeniu
dr.ing. DUMITRESCU Victor
ing. DRĂGHICESCU Anca-Maria
13 METODOLOGIE EXPERIMENTALA DE DETERMINARE A CARACTERISTILOR DINAMICE ALE TERENURILOR DE FUNDARE dr.ing. SCORDALIU Ion
fizician LASZLO Eugen
14 CALCULUL COSTURILOR ÎN CADRUL PROCESULUI DE CONSTRUCŢIE  drd. ing  NICUŢĂ Alina Mihaela
SECTIUNEA 2  - CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE
14 INFLUENŢA EXCAVAŢIILOR ADÂNCI ŞI DE MARI DIMENSIUNI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR ÎNVECINATE. ASPECTE TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE - JURIDICE prof.dr.ing. MARCU Anatolie,
ing. MARCU Dragoş,
ing. COMAN Mădălin,
ing. SAIDEL Tudor
15 INTERACŢIUNEA DINTRE STRUCTURILE DE SPRIJIN FLEXIBILE SI MASIVE DE PĂMÂNT CU CARE ACESTEA SUNT ÎN CONTACT. FACTORI DE INFLUENŢĂ drd.ing.TEODORU Bogdan ,
prof.dr.ing. Vasile MUŞAT
16 ANALIZA DIMENSIONALĂ ŞI TEORIA SIMILITUDINII ÎN PRACTICA INGINERIEI GEOTEHNICE drd.ing.Bogdan TEODORU,
prof.dr.ing. Vasile MUŞAT
17 CONSIDERAŢII PRIVIND DETERMINAREA STABILITĂŢII TERENURILOR DE FUNDARE, CU AJUTORUL CRITERIULUI DE CEDARE "MOHR - COULOMB" conf.dr.ing.  ZAROJANDan,
ing.  CAZACU Brânduşa,
stud. ZAROJAN Andrei
18 CONSIDERAŢII PRIVIND CAPACITATEA PORTANTĂ A FUNDAŢIILOR CU FORMĂ SEMISFERICĂ EXECUTATE ÎN GROPI ŞTANŢATE s.l. dr. ing.  MIREA Monica,
s.l. dr. ing.  VOICU Cristina,
prof. dr. ing. HAIDA Virgil
19 UNELE AMENDAMENTE LA ANEXA NATIONALA A
SR EN 1998-5:2004 CARE DEFINESC COMPORTAREA PAMANTURILOR IN CONDITIILE CONCRETE DIN ROMANIA
conf.dr.ing.  STEFĂNICĂ Maria,
dr.ing. DOBRESCU Cornelia,
20 ANEXA NAŢIONALĂ DE APLICARE LA SR EN 1998-5:2004-FUNDAŢII, STRUCTURI DE SUSŢINERE ŞI ASPECTE GEOTEHNICE conf.dr.ing.  STEFĂNICĂ Maria,
dr.ing. DOBRESCU Cornelia,
21 DEGRADAREA CAPACITĂŢII PORTANTE A ORIZONTURILOR DE NISIP ŞI PRAF SITUATE DEASUPRA NIVELULUI FREATIC ing. Toma FLORICĂ,
ing. Mălina BACIU,
ing. Eliza PIRICI,
ing. Eleonora FIROIU
22 UNELE ASPECTE PRIVIND STABILITATEA RAMBLEELOR EXECUTATE PE PAMANTURI COMPRESIBILE prof.dr.ing. SIMINEA Ioana
23 CONDIŢII DE TEREN ŞI FUNDARE PENTRU REALIZAREA UNUI POD DE BETON ARMAT ÎN LOCALITATEA CUCUTENI, JUDEŢUL IAŞI prof.dr.ing.GRECU Vasile
24 MĂSURI  IMPUSE DE  REALIZAREA
EXCAVAŢIILOR  ADÂNCI ÎN ZONE URBANE

conf.dr.ing.PLATICA Dorel
prof.dr.ing. GRECU Vasile
drd.ing. POHRIB Dana Mădălina
25 PERETI ÎNGROPAŢI ŞPRAIŢUIŢI. PARAMETRI DE INFLUENŢĂ conf.dr.ing. POPA Horaţiu
SECTIUNEA 3 - SISTEME DE FUNDARE ŞI TEHNOLOGII MODERNE PENTRU EXECUŢIA FUNDAŢIILOR 
26 COMPARAŢIE ÎNTRE REZULTATELE OBŢINUTE ÎN  DIMENSIONAREA SISTEMELOR DE FUNDARE DIRECTĂ APLICÂND NORMATIVUL ROMÂNESC (STAS 3300/85) ŞI EUROCODE 7 (SR EN 1997-1). prof.dr.ing. POPA Augustin,
asit. ing. ILIEŞ Nicoleta Maria,
drd.ing. GHERMAN Marius
27 PROBLEME LEGATE DE PROIECTAREA INFRASTRUCTURII UNUI COMPLEX DE CONSTRUCŢII DE DIMENSIUNI EXCEPŢIONALE: DÂMBOVIŢA CENTER BUCUREŞTI  ing. MARCU Dragoş
 ing. SAIDEL Tudor
 prof.dr.ing. MARCU Anatolie
28 SOLUŢII PENTRU INFRASTRUCTURA UNEI CLĂDIRI EXECUTATE LÂNGĂ UN IMOBIL-PARTER drd.ing. MUJ Samuel,
prof. dr. ing. Agneta GRUIA,
s.l. dr. ing. Monica MIREA
29 SOLUŢIA DE CONSOLIDARE A UNEI CONSTRUCŢII ISTORICE DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA asist.ing. ILIEŞ Nicoleta Maria
30 ANALIZA UNUI ACCIDENT SURVENIT LA O INCINTĂ DE SUSŢINERE A UNEI EXCAVAŢII DE ADÂNCIME MEDIE ing.COMAN Mădălina,
ing. MANOLE Dana,
prof.dr.ing. MARCU Anatolie,
ing. SAIDEL Tudor
31 INJECTAREA TERENULUI DE FUNDAŢIE LA EXTINDEREA GĂRII DE CALE FERATĂ - CONSTANŢA prof. consultant BALLY Rene Jacques,
ing. UDREA Liviu Valeriu
32 UNELE DIFICULTĂŢI CE POT APARE LA SUBZIDIRILE UNOR FUNDAŢII VECHI conf.dr.ing. HAŞ Ioan
ing. ALEXANDRESCU Ion
33 SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU AMPLASAMENTELE DE PE FALEZELE LITORALE SI CONSOLIDAREA FALEZELOR PRIN CONSTRUIRE ing. DAMIAN Radu
34 OBSERVATII GENERALE PRIVIND COMPORTAREA C-TIILOR DIN ORASUL CONSTANTA dr.ing. Cazacu Gabriela
dr.ing. Damian Radu
35 OPTIMIZAREA SOLUŢIEI TEHNICE PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII UNUI POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL ÎNTORS, JUDEŢUL BOTOŞANI prof.dr.ing. Vasile GRECU,
drd.ing. Cătălin TROFINOV
36 REABILITARE POD PESTE RÂUL BAHLUI, JUDEŢUL IAŞI prof.dr.ing. Vasile GRECU,
conf.dr.ing. Dorel PLĂTICĂ
37 INCINTĂ DE SUSŢINERE COMPOZITĂ ALCĂTUITĂ DIN PILOŢI FORAŢI ŞI COLOANE JET-GROUTING. INFLUENŢA EXECUŢIEI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR ÎNVECINATE ing. Tudor SAIDEL
ing. Mădălin COMAN
prof.dr.ing. Anatolie MARCU
ing. Silviu SIMA
38 CONSOLIDARE COMPLEX MONUMENTAL RÂPA GALBENĂ, IAŞI ing.  CARASTOIAN Dan,
drd.ing.  ANTON  Cristina
ing. PURICE Daniel
prof.dr.ing. BOŢU Nicolea
39 DRENAJ DE ADÂNCIME CU DRENURI ELECTRO-PNEUMATICE ÎN INCINTA UNUI COMPLEX COMERCIAL DIN MUNICIPIUL ZALĂU ing. CARASTOIAN Dan 
ing. CHIROIU Mihai
ing.MAFTEI George
prof.dr.ing. BOŢU Nicolae
40 ASPECTE PRIVIND REALIZAREA UNEI FUNDAŢII TEHNOLOGICE DE DIMENSIUNI MARI ÎN APROPIEREA ŞI SUB COTA FUNDAŢIILOR STRUCTURALE EXISTENTE prof.dr.ing. TUNS Ioan
s.l.dr.ing. MÂNTULESCU Marius
41 STUDIU GEODINAMIC PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI CLĂDIRILOR ÎNALTE ASUPRA ZONELOR ÎNVECINATE, ÎN CAZ DE SEISM prof. dr. ing. MARIN Marin
drd.ing. ROMAN Octavian
drd.ing. IASOOL Hatam
42 SISTEMUL DE FUNDARE PENTRU REFACEREA ŞI MODERNIZAREA SĂLII POLIVALENTE DIN CRAIOVA prof. dr. ing. MARIN Marin
drd.ing. ROMAN Octavian
drd.ing. IGHIAN Valentin
43 PERNE DE FUNDARE REALIZATE DIN ZGURĂ DE OŢELĂRIE prof. dr. ing. Virgil HAIDA,
s.l. dr. ing. Cristina VOICU,
s.l. dr. ing. Monica MIREA
44 CONSOLIDAREA FUNDAŢIILOR UNUI IMOBIL MONUMET ISTRORIC SITUAT ÎN CLUJ - B-DUL EROILOR 21 conf.dr.ing. Vladimir FOSTI
45 SOLUŢIE PENTRU CALCULUL UNEI PLĂCI INFINITE REZEMATĂ PE MEDIU ELASTIC prof.dr.ing. LUCACI Gheorghe,
prof.dr.ing. BĂNCILĂ R.,
prof.dr.ing. BELC F.,
prof.dr.ing. PAVLOU Dimitrios
46 CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE SOLUŢII DE FUNDARE ÎN GROPI ŞTANŢATE drd.ing. HATAM HAMED RASOOL
47 FOLOSIREA PILOŢILOR SCURŢI FORAŢI LA CONSTRUCŢIA HALELOR INDUSTRIALE dr.ing. LEUCUŢA Gheorghe
prof.dr.ing. MARIN Marin
48 MĂSURI DE SIGURANŢĂ ÎN CAZUL EXECUŢIEI UNOR EXCAVAŢII ADÂNCI ÎN APROPIEREA UNOR CLĂDIRI prof.dr.ing. CIORTAN Romeo
prof.dr.ing. MANEA Sanda
49 COMPORTAREA ÎN TIMP A UNUI SISTEM DE DRENAJ PERMANENT PENTRU O CONSTRUCŢIE DE MARE ADÂNCIME prof.dr.ing. CIORTAN Romeo
50 CONSTRUCŢII DE SUSŢINERE DIN PĂMÂNT ARMAT CU GEOSINTETICE asist.drd.ing. ROMAN Luiza
51 SOLUŢIA DE STABILIZARE A UNUI VERSANT CU PILOŢI ANCORAŢI ANALIZATĂ PRIN M.E.F. asist.dr.ing. CIOPEC Alexandra
52 CONSIDERAŢII PRIVIND FOLOSIREA PILOŢILOR DIN BALAST SAU DIN NISIP ÎNVELIŢI CU UN STRAT PROTECTOR DIN GEOTEXTIL prof.dr.ing.  Andrei POGANY
53 CONSOLIDARE TEREN AFERENT REZERVORULUI DE APĂ (5000MC) BACIU-CLUJ conf.dr.ing. Vladimir FOSTI,
ing. Nicolae LĂCĂTUŞ
54 APARIŢIA UNOR AVARII LA PEREŢII CUVELOR DE ABURIRE A BUŞTENILOR DE LA O SOCIETATE DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN LUGOJ dr.ing. JURCA Avram,
ing. MIRCEA Ionel,
ing. ROŞU Ioan
55 PRODUCTIVITATEA INSTALAŢIILOR DE VIBROFORARE ORIZONTALĂ conf.dr.ing. BELEA Gheorghe
SECTIUNEA 4 - TERASAMENTE, VERSANŢI ŞI GEOTEHNICA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
56 UTILIZAREA HĂRŢILOR DE RISC PRIVIND ALUNECĂRILE DE TEREN ÎN REABILITAREA INFRASTRUCTURILOR TERESTRE drd.ing.Jenel COPILĂU,
prof. dr.ing STANCIU Anghel,
conf.dr.ing Irina LUNGU
57 ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND METODELE DE DIMENSIONARE A LUCRĂRILOR DIN PĂMÂNT ARMAT prof. dr.ing STANCIU A.,
drd.ing. Oana DONCIU ,
conf.dr.ing Irina LUNGU
58 REFACEREA RAMPELOR DE ACCES LA PODURI AFECTATE DE INUNDAŢII prof.dr.ing. Nicolea BOŢI,
prof. dr.ing STANCIU Anghel,
conf.dr.ing Irina LUNGU,
dr.ing. Dan CROITORU
59 ASUPRA INVESTIGAŢIILOR GEOTEHNICE ÎN MANAGEMENTUL ALUNECĂRILOR DE TEREN  conf.dr.ing Irina LUNGU,
prof. dr.ing STANCIU Anghel,
prof.dr.ing. Nicolea BOŢI,
drd.ing. Dana DONCIU
60 LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A TALUZURILOR ÎN ARGILE ROŞII PE MALUL DREPT AL CANALULUI DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ, ÎN ZONA KM 60 dr.ing. DUMITRESCU Victor,
ing. AVĂDANEI Chiriac
ing. VLAD Sergiu
61 RELAŢII INTERCAUZALE ALE ALUNECĂRILOR DE TEREN ÎN MASIVE STRATIFICATE - STUDII DE CAZ -  ing.  DRĂGAN Eduard
ing.  DRĂGAN Leonard
62 FENOMENE PRIVIND SCUFUNDAREA TERENULUI DIN CÂMPUL DE SONDE OCNELE MARI - JUD. VÂLCEA dr.ing. Cristian BURADA
63 STUDIUL STABILITĂŢII DRUMURILOR DIN PERIMETRUL MINEI COZLA SUB INFLUENŢA GALERIILOR DE COASTĂ SFÂNTA VARVARA ŞI IDA prof.dr.ing. ONICA Ilie,
prof.dr.ing. COZMA Eugen
64 HAZARDUL LA ALUNECĂRI DE TEREN ÎN ZONA BARAJULUI ŞI LACULUI DE ACUMULARE SIRIU prof.dr.ing. MARCHIDANU Eugeniu
65 HĂRŢILE DE HAZARD LA ALUNECĂRI DE TEREN. DESTINAŢIE, NIVEL DE EXIGENŢĂ, PRINCIPII DE ELABORARE prof.dr.ing. MARCHIDANU Eugeniu
66 GEOTEHNICA ŞI MODELUL TRIDIMENSIONAL AL STRUCTURILOR FUNCŢIONALE DE MEDIU geol. Vasile BĂLAJ
67 PROBLEME GEOTEHNICE LEGATE DE DEPOZITELE DE DEŞEURI LICHIDE ŞI SEMI-LICHIDE. STUDII DE CAZ PENTRU DEPOZITE NOI ŞI ECOLOGIZAREA ŞI ÎNCHIDEREA CELOR EXISTENTE prof.dr.ing. Loretta BATALI,
s.l.dr.ing. Ernest OLONIC,
prof.dr.ing. Sanda MANEA
68 ALUNECAREA VERSANTULUI ÎN ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, FENOMEN APĂRUT ÎN ZONĂ CU CASE ing. Toma FLORICĂ,
ing. Mălina BACIU,
ing. Eliza PIRICI,
ing. Eleonora FIROIU
69 ALUNECĂRILE DE TEREN. ZONAREA PROBABILITĂŢII DE PRODUCERE. ZONAREA HAZARDULUI. ZONAREA RISCULUI. prof.dr.ing. Anghel STANCIU,
drd.ing. Cristian ADOMNIŢEI,
drd.ing. Jenel COPILĂU,
conf.dr.ing. Irina LUNGU
70 SISTEME FLEXIBILE PENTRU STABILIZAREA TALUZELOR / VERSANŢILOR DIN PLASE / REŢELE DIN SÂRMĂ DE OŢEL DE ÎNALTĂ REZISTENŢĂ ÎN COMBINAŢIE CU TIJE SAU ANCORE PENTRU SOL ŞI ROCĂ  ing. FLUM Daniel
71 SOLUŢII NOI DE STABILIZARE A VERSANTILOR ŞI COMBATERE A EROZIUNII SOLURILOR drd.ing. Cristina ANTON,
jur. Amalia STOICA
prof.dr.ing. Nicolea BOŢU
72 ALUNECĂRILE DE TEREN DIN JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 1995-2005 ş.l.dr.ing. ROTARU Ancuţa,
prof. dr.ing. RĂILEANU Paulică,
conf. dr.ing NICUŢĂ Ana
73 ANALIZA STĂRII DE SIGURANŢĂ A IAZULUI DE DECANTARE VALEA SĂLIŞTEI conf.dr.ing. TODERAŞ Mihaela
74 ANALIZA STABILITĂŢII UNUI VERSANT PE TRASEUL DRUMULUI JUDEŢEAN DJ 248A-ŢIBĂNEŞTI prof.dr.ing. GRECU Vasile
75 EVOLUŢIA ZONELOR CU POTENŢIAL RIDICAT DE ALUNECARE AFERENTE MUNICIPIULUI IAŞI  conf.dr.ing. NICUŢĂ Ana ,
prof.dr.ing. GRECU  Vasile,
conf.dr.ing. PLĂTICĂ  Dorel
76 REABILITARE SISTEM DE DRENARE VERSANT  S-V BOTOŞANI conf.dr.ing. PLĂTICĂ Dorel
drd. ing. POHRIB Dana
77 VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE STABILITATE A UNUI VERSANT CONSOLIDAT CU COLOANE DIN BETON ARMAT asist.dr.ing.CIOPEC Alexandra,
conf.dr.ing. BOLDUREAN Ioan,
conf.dr.ing. BOGDAN Ion
78 CONSOLIDAREA ŞI PROTEJARE TALUZURI PE DN 6, KM 358+000-KM 408+895 prof.dr.ing. COSTESCU Ion,
ing. IANOŞEV Mihaela,
ing. IANOŞEV Marius,
sef santier SCATENA Adriano
79 VARIANTA OCOLITOARE CLUJ EST - SOLUŢII DE SPRIJINIRE TALUZE prof.dr.ing. ROMAN Florian,
ing. BABOŞ Viorel
80 BAUGRUNDSTABILISIERUNG VON VERKEHRSWEGEN MIT GEOKUNSTSTOFFEN ing. GRUBER Jurgen
81 GEOSYNTHETIC REINFORCED RETAINING STRUCTURES IN ALPINE REGIONS ing. GRUBER Jurgen
82 ALUNECAREA VERSANTULUI STANG AL VAII BUZAULUI, IN DREP-TUL KM. 81+000 PE DN 10 BUZAU-BRASOV prof.dr.ing. MANEA Sanda
ing. STANCIU Cristiana
ing. UNGUREANU Dennis Alexandru
83 STABILIZAREA FALEZEI ÎNALTE DIN CONSTANŢA ÎN ZONA UNUI COMPLEX COMERCIAL prof.dr.ing. MANEA Sanda
prof.dr.ing. CIORTAN Romeo