Programele de master Advanced Design of Steel and Composite Structures – ADS, Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compuse - PAS sunt coordonate de către Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (CMMC)

Încercarea la scară reală în laboratorul centrului de cercetări unificate UE (GRC-ELSA, ISPRA - Italia) 2014. Soluție inovativă: sisteme cu contravântuiri excentrice cu bare disipative demontabile – concept și proiect CMMC  

 • Departamentul CMMC are o tradiție de peste 75 de ani, fiind implicat în realizarea normativelor naționale din domeniul structurilor metalice, respectiv implementarea sistemului normativ Eurocode în România. Astăzi, departamentul, condus de către Academician Prof. Dan DUBINĂ, asigură reprezentarea României în cadrul Convenției Europene de Construcții Metalice (ECCS).
 • Departamentul CMMC este implicat într-un program de Master European de tip ERASMUS MUNDUS Sustainable Constructions under natural hazards and catastrophic events, susținut de un consorțiu de 6 universități europene de prestigiu, între care UPT; cadrele didactice din departament susțin în acest context cursuri la 5 universități din Europa (Praga, Liege, Napoli, Coimbra și Lulea) și reciproc.
 • Structura cu cea mai mare deschidere din România a fost proiectată în cadrul departamentului CMMC - Pavilionul Expo București.
 • Prima structură cu acoperiș reticulat din România - centrala de la Porțile de Fier - a fost proiectată în cadrul departamentului CMMC.
 • Una din cele două mai înalte clădiri din România - clădirea Bucharest Tower Center - a fost proiectată de cadrele didactice ale departamentului CMMC.
 • Departamentul CMMC este departamentul din UPT cu cele mai multe proiecte de cercetare europene, atât ca număr cât și ca finanțare.

Proiecte în derulare:

 • EQUALJOINTS European pre-QUALified steel JOINTS - RFCS
 • Conception and Structural Design on Control of Failure Mechanism of Multi-storey Structures Subjected to Accidental Actions: PN-II type
 • LOCAFI Temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised Fire - RFCS • Seismic protection through damping systems, type  Collaborative research

Advanced Design of Steel and Composite Structures - ADS

Numărul de semestre: 4
Limba de predare: Engleză

Programa de studii: 

 • Theory of elasticity and plasticity;
 • Advanced Finite Element Analysis;
 • Research and Design Assisted by Testing;
 • Life Cycle Analysis for Building
 • Structures; Robustness of structures under extreme actions;
 • Perforamnce Based Seismic Design;
 • Advanced Design of Composite Steel-Concrete Structures;
 • Introduction to Fire Design; Cold-formed Steel Design*;
 • Steel and Composite Steel-Concrete Bridge Structures*;
 • High-Rise Steel Structures*;
 • Long-Span Steel Structures*;
 • Aluminium Alloy Structures*;
 • Metal Shell Structures*;
 • Advanced Fire Design

* - discipline opţionale

Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compuse - PAS

Numărul de semestre: 4
Limba de predare: Română

Programa de studii:

 • Teoria elasticităţii şi plasticităţii;
 • Metoda elementului finit - elemente avansate;
 • Tehnici şi metode experimentale;
 • Evaluarea parametrilor de dezvoltare durabilă;
 • Robusteţea structurilor la acţiuni extreme;
 • Proiectarea antiseismică pe criterii de performanţă;
 • Structuri compuse oţel-beton: proiectare avansată;
 • Calculul structurilor la acţiunea focului;
 • Structuri din profile de oţel formate la rece*;
 • Poduri cu structură metalică şi compusă*;
 • Clădiri înalte cu structură metalică*;
 • Structuri pentru construcţii cu deschideri mari*;
 • Structuri din aluminiu*;
 • Construcţii metalice din plăci curbe subţiri*;
 • Metode avansate de calcul la acţiunea focului

* - discipline opţionale.

În ultimii 2 ani, 10 studenți de la aceste programe au realizat lucrările de disertație în dublă coordonare la universități partenere (Liege, Coimbra, Napoli, Clermont-Ferrand), respectiv trei studenți au urmat cursurile echivalente de master ale universității din Konstanz, pe o perioadă de un an.

O mare parte a absolvenților sunt angajați astăzi in firme de proiectare sau universități din străinătate, urmare a experienței dobândite, respectiv a recomandărilor obținute din partea cadrelor didactice care activează la aceste cursuri.

Cui se adresează programele de master ADS si PAS:

 • absolvenților programelor de studii din domeniul inginerie civilă care doresc se aprofundeze aspecte legate de proiectarea structurilor;
 • absolvenților facultăților cu studii de licență conexe (din domeniul tehnic cu pregătire în programele de licență pentru mecanica teoretică și rezistența materialelor) care doresc specializarea în domeniul ingineriei civile.

Oferta programelor master ADS si PAS:

 • integrarea într-un colectiv dinamic de cercetare renumit la nivel național și internațional, alături de doctoranzii departamentului CMMC;
 • posibilitatea efectuării de stagii de studii sau de realizare a lucrării de disertație in dublă coordonare la universități partenere renumite în domeniu din Belgia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie sau Portugalia prin intermediul burselor acordate de programul ERASMUS +;
 • posibilitatea continuării studiilor de master prin studii de doctorat în corelare directă cu contractele de cercetare naționale sau internaționale în derulare în cadrul departamentului, inclusiv prin susținerea unor stagii de doctorat la universități partenere din străinătate.

Misiunea programelor de studii ADS si PAS:  

 • continuarea şi completarea studiilor de licență, cu accent specific pe proiectarea moderna a structurilor pentru construcțiilor civile și industriale;
 • asigurarea accesului la obţinerea unor competenţe suplimentare din domenii inginereşti compatibile: inginerie mecanică, inginerie minieră, management în construcţii etc.;
 • iniţierea cursanților în activităţi de cercetare-dezvoltare, premergatoare studiilor de doctorat;
 • introducerea termenilor de specialitate în limba engleză (ADS).